Практические работы
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.00 (1 Голос)

Практична робота

Визначення основних параметрів трифазного трансформатора. Паралельна робота трифазних трансформаторів

Мета: Ознайомитись з методикою визначення основних параметрів трансформа­тора та методикою перевірки умов для паралельної роботи трансформаторів.

Задача 3

Трифазний двохобмотковий стержневий трансформатор ввімкнений у мережу з напругою при схемі з’єднання обмоток Y/Y. Величини, що характеризують номінальний режим роботи, наведені у додатку 3 згідно до варіанту (повна потужність ; первинна лінійна напруга U1н; вторинна лінійна напруга U2н; напруга короткого замикання Uк%; потужність втрат короткого замикання Ркн; потужність втрат холостого ходу Р0; коефіцієнт потужності вторинної обмотки Cosφ2; струм холостого ходу І0% від І1н.)

Дано: Sн1 = ________ КВА; U1н = ________ КВ; U2н = ________ кВ;

Uк% = ____ ; І0% = ____ ; Р0 = _____ Вт; Ркн = _____ Вт;

Cosφ2 = _____ .

Зміст роботи

1. Визначити:

ü номінальні струми в обмотках трансформатора І1ф, І2ф, фазні напруги U1ф, U2ф, коефіцієнт трансформації фазних напруг k і струм холостого ходу І0 в амперах.

ü параметри схеми заміщення трансформатора R1, R2, X1, X2, R0, X0 і накреслити Т – подібну схему заміщення трансформатора.

ü ККД трансформатора і побудувати залежність ККД від навантаження η = f(β), при Cosφ2 = Const та знайти його максимальне навантаження за струмом при βопт .

ü зміну напруги ∆U% і побудувати її залежність від коефіцієнта навантаження ∆U = f( β), А також зовнішню характеристику трансформатора U2 = F(β) при U1 = const і Cosφ2 = Const.

2. Побудувати спрощену векторну діаграму трансформатора.

Розв’язання

1.  Визначити:

1.1 Номінальні струми в обмотках трансформатора і струм холостого ходу, А:

І1ф =

І2ф =

І0 =

  Фазні напруги, В:

U1ф =

U2ф =

  Коефіцієнт трансформації:

k =

  Фазну напругу короткого замикання, В:

Uкф =

  Повний, активний і індуктивний опори короткого замикання, Ом:

Zк =

Rk =

xk =

  Дійсні опори обмоток, Ом:

r1 =

x1 =

R2 =

x2 =

  Повний, активний і індуктивний опори вітки намагнічування, Ом:

Z0 =

R0 =

X0 =

1.8 Схема заміщення трансформатора:

1.9  ККД трансформатора при значеннях βі = 0; 0,25; 0,5; 0,75; 1,0; 1,25 І βопт :

η0,25 =

η0,5 =

η0,75 =

η1,0 =

η1,25 =

βопт =

βі

βопт

0

0,25

0,5

0,75

1,0

1,25

ηі

             

1.10 Залежність ККД від навантаження η = f( β ), при Cosφ2 = Const:

image048_11 Визначення основних параметрів трифазного трансформатора. Паралельна робота трифазних трансформаторівηі

β

β

1.11  міну напруги ∆Uі% при βі = 0; 0,25; 0,5; 0,75; 1,0; 1,25

Uка% =

Uкр% =

∆U0,25% =

∆U0,5% =

∆U0,75% =

∆U1,0% =

∆U1,25% =

βі

0

0,25

0,5

0,75

1,0

1,25

∆Uі%

           

 

1.12 Вторинна напруга U2і при різних значеннях βі, В:

U2н0 =

U2н0,25 =

U2н0,5 =

U2н0,75 =

U2н1,0 =

U2н1,25 =

βі

0

0,25

0,5

0,75

1,0

1,25

U2ні%

           

1.13 Графік залежності втрати напруги ∆U% і вторинної напруги U2н% від завантаження трансформатора:

image049_12 Визначення основних параметрів трифазного трансформатора. Паралельна робота трифазних трансформаторів

∆U% U2н%

β

2. Побудувати спрощена векторна діаграма трансформатора:

2.1 Спад напруги в обмотках, В:

Uка = Ін RК =

UКр = Ін XК =

2.2 Спрощена векторна діаграма трансформатора:

image050_5 Визначення основних параметрів трифазного трансформатора. Паралельна робота трифазних трансформаторів
Задача 4

Визначити сумарне допустиме навантаження в разі включення на паралельну роботу двох трифазних трансформаторів, у яких номінальна потужність і напруга короткого замикання відповідно дорівнюють: SН1 , UК1% - за даними варіанта; SН2 - на одну стандартну ступень вище потужності SН1 , а UК2% = 5,5 % (додаток 3). Чи можна вмикати трансформатори з такими даними на паралельну роботу, чи виконуються умови:

1.1 Рівність коефіцієнтів трансформації.

1.2 Рівність напруг короткого замикання.

1.3 Однакові групи з’єднання обмоток.

Дано: SН1 = ______ кВА, U1н1 = ______ кВ, U2н1 = ______ кВ,

UК1% = _____ , SН2 = ______ кВА, U1н2 = ______ кВ,

U2н2 = ______ кВ, UК2% = _____ .

Розв’язання

Перевірити першу умову:

k1 = kІІ =

∆k% =

k =

2. Перевірити другу умову:

∆Uк% =

Uк. ср. =

3. Сумарне допустиме навантаження, кВА:

=

SІІ =

ΣSдоп =

Sнедов. =

Визначення основних параметрів трифазного трансформатора. Паралельна робота трифазних трансформаторів - 4.0 out of 5 based on 1 vote