Задачи
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.00 (1 Голос)

Завдання № 1. Знайти довжину проведення діаметром D м для виготовлення нагрівального елемента потужністю P Вт і напругою U В. Робоча температура нагрівального елемента дорівнює Т. Знайти зміну опору нагрівального елемента щодо кімнатної температури (200С).

Таблиця 2. Вихідні дані до завдання № 1

Варіант

Матеріал проведення

P,

Вт

U,

В

T,

0С

D,

10-3 м

1

Фехраль Х13Ю4

2000

220

900

0,8

2

Константан МНМц-40-1,3

500

220

450

1,5

3

Ніхром Х20Н80

800

220

1000

0,5

4

Фехраль Х23Ю5Т

700

220

1175

1,0

5

Фехраль Х27Ю5Т

800

220

1250

1,5

6

Ніхром Х15Н60

1000

220

950

0,75

7

Ніхром З201180

600

220

1100

0,5

8

Ніхром Х15Н 60-Н

1000

220

1050

1,0

9

Ніхром Х20Н 80-Н

500

220

1150

1,5

10

Константан МНМц-40-1,3

700

220

500

1,5

Завдання № 2. Розрахувати температурний коефіцієнт питомого електричного опору провідникового матеріалу й визначити якому металу він відповідає. Питомий електричний опір провідникового матеріалу при температурі Т2 0С дорівнює ρ2. Значення питомого електричного опору ρ0 при температурі Т1 = 200С. Обчислити, використовуючи параметри провідникового матеріалу.

Таблиця 3. Вихідні дані до завдання № 2

Варіант

Т2,

0С

ρ2,

10-6 Ом·м

Параметри провідникового матеріалу

R1, Ом

D, 10-3 м

L1, м

1

100

0,036

2,60

25

50000

2

300

0,135

2,45

16

9000

3

200

0,210

3,80

9

2500

4

500

0,070

4,00

4

2000

5

600

0,287

0,90

25

7000

6

800

0,075

0,30

36

15000

7

900

0,560

1,30

16

2200

8

1000

0,475

0,50

20

1600

9

400

0,240

1,10

14

2500

10

700

0,340

9,3

12

8000

Завдання № 3. Зрівняти поперечний переріз, діаметр і масу алюмінієвого проведення довжиною L м І поперечним перерізом S1 з біметалічним проведенням алюміній-мідь, що має ту ж провідність, що й алюмінієвий. Біметал розглядати як паралельну сполуку двох провідників.

Таблиця 4. Вихідні дані до завдання № 3

Варіант

Довжина

L, м

Поперечний переріз

S1, 10-6 м2

Площа міді

N, %

1

500

16

60

2

700

25

70

3

1000

35

75

4

1200

50

80

5

1400

70

85

6

600

50

80

7

500

35

55

8

800

25

40

9

900

16

35

10

1000

16

45

Завдання № 4. Знайти розміри біметалічного проведення, сталь усередині, мідь зовні, поперечним перерізом S2, діаметром D2, призначеного для заміни мідного проведення поперечним перерізом S1, що має ту ж провідність. Прийняти, що поперечний переріз міді становить N Відсотків від загального перетину стале-мідного проведення.

Таблиця 5. Вихідні дані до завдання № 4

Варіант

Поперечний переріз

S1, 10-6 м2

Зміст міді

N, %

1

4

10

2

6

15

3

10

20

4

16

25

5

25

10

6

35

30

7

50

35

8

70

40

9

95

50

10

120

60

Завдання № 5. На дві протилежні грані куба з ізоляційного матеріалу з ребром H нанесені прошарки металу, які служать електродами й за допомогою яких куб включається в електричне коло. Обчислити розмір постійного струму через куб при постійній напрузі U.

Таблиця 6. Вихідні дані до завдання № 5

Ва

Ри

Ант

Матеріал діелектрика

H,

Мм

U,

КВ

Питомий об'ємний опір ρV, Ом·м

Питомий поверхневий опір ρS, Ом

1

Электрофарфор

10

10

1013

1010

2

Слюда

5

6

1012

1010

3

Міканіт

0,35

4

1013

109

4

Стекло

5

6

1013

107

5

Гетинакс

1,5

10

1010

108

6

Текстоліт Б

1,0

6

107

106

7

Папір кабельна

0,2

10

1012

108

8

Фторопласт - 3

0,2

2

1015

1010

9

Полівінілхлорид

0,25

3

1013

109

10

Электрокартон ЭВТ

0,5

2

108

106

Завдання № 6. Плоский конденсатор із заданим діелектриком має розміри обкладок А×В і товщину H. Параметри діелектрика ρV,

Tg δ, ε ІU Наведені в таблиці. Обчислити й зрівняти силу струму витоку й потужність втрат конденсатора при частоті 50 і 1000 Гц. Поверхневим струмом витоку зневажити.

Таблиця 7. Вихідні дані до завдання № 6

Ва

Ри

Ант

Матеріал діелектрика

Питоме об'ємне сопротив

Ление

ρV, Ом·м

Tg δ

ε

Розмір обкладок, Мм

Товщина діелектрика, Мм

U,

КВ

1

Полиэтилен

1014

0,0003

2,3

30×40

0,25

10

2

Пластмаса

1010

0,05

7,5

40×40

0,7

6

3

Папір

1013

0,0037

2,5

30×40

0,5

6

4

Слюда

1011

0,015

7,2

40×80

0,8

4

5

Полістирол

1016

0,0008

2,6

30×50

0,24

9

6

Вініпласт

1011

0,05

4

30×60

0,12

6

7

Лакоткань

1012

0,045

6,5

40×100

0,008

18

8

Повітря

1019

3·10-7

1,00058

30×30

0,1

2

9

Поліуретан

1013

0,012

5

40×70

0,25

2,5

10

Кварцове скло

1015

0,0002

3,8

60×60

3

1,5

Завдання № 7. На кільцевому замкнутому сердечнику муздрамтеатру розташована обмотка з рівномірним розподілом витків по всій довжині. Число витків обмотки W=250. Поперечний розріз муздрамтеатру прямокутний. Зовнішній діаметр D, внутрішній D, товщина H. Обчислити значення магнітної індукції, напруженості магнітного поля й відносний магнитной проникності залежно від матеріалу сердечника при заданому значенні магнітного потоку. Коефіцієнт заповнення сердечника прийняти рівним одиниці.

Таблиця 8. Вихідні дані до завдання № 7

Варіант

Матеріал

Муздрамтеатру

Магнітний потік

Ф, 10-4 Вб

Розміри муздрамтеатру

Зовнішній діаметр,

D, м

Внутрішній діаметр,

D2, м

Товщина, H, м

1

Дерево

12

0,14

0,10

0,050

2

Чавун

10

0,42

0,30

0,06

3

Сталь лита

30

0,35

0,25

0,08

4

Горячекатаная сталь 1512

48

0,20

0,10

0,05

5

Горячекатаная сталь 1512

40

0,25

0,1

0,06

6

Горячекатаная сталь 1511

18

0,40

0,25

0,07

7

Холоднокатана сталь 2412

20

0,30

0,20

0,08

8

Холоднокатана сталь 3411

45

0,27

0,15

0,05

9

Пермаллой

50 НМ

24

0,35

0,20

0,06

10

Пермаллой

50 НМ

30

0,44

0,27

0,04

Завдання № 8. Обчислити повні Pc і питомі втрати в сталі муздрамтеатру по динамічному циклі перемагнічування при частоті F, магнітної індукції B І визначити марку сталі. Об'єм стали муздрамтеатру V, площа циклу перемагнічування Sцик., масштаби по осях координат відповідно MH, mB Наведені в таблиці № 9. Щільність стали прийняти γ = 7880 кг/м3.

 

Таблиця 9. Вихідні дані до завдання № 8

Варіант

Об'єм стали

V, 10-3м3

Площа циклу

Sцик., 10-4 м2

Масштаби

Магнітна індукція,

Тл

MH,

(А/м)/див

MB,

Тл/див

1

1,1

16

95

0,22

1,5

2

1,2

16

82

0,13

1,0

3

1,3

17

86

0,17

1,7

4

1,4

18

84

0,18

1,5

5

1,5

20

62

0,1

1,0

6

1,6

14

76

0,18

1,0

7

0,9

17

75

0,16

1,0

8

2

14

60

0,14

0,75

9

2,1

19

85

0,13

0,75

10

1,0

15

84

0,11

1,5

 

Завдання «Електротехнічні матеріали» - 4.0 out of 5 based on 1 vote