Тесты
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 3.07 (7 Голосов)

Тест

1. Якорем називається:

а – ротор генератора;

б – та частина генератора, де створюється магнітний потік збудження;

в – нерухома частина генератора;

г – та частина генератора, в якої індукується е. р.с.

2. У шестиполюсному трифазному синхронному генераторі обмотки сусідніх фаз зміщені:

а – на 30 просторових градусів;

б – на 60 просторових градусів;

в – на 40 просторових градусів;

г – на 30 електричних градусів.

3. Двополюсний ротор синхронного генератора обертається з швидкістю 1500 хв-1, тоді частота струму, який видає генератор дорівнює:

а - 25 Гц; б - 50 Гц; в - 100 Гц; г - 250 Гц.

4. Довжина обводу статора синхронного генератора складає 1м, тоді полюсна поділка дорівнює:

а - 15 см; б - 25 см; в - 50; г - 75 см.

5. Якір трифазного синхронного чотириполюсного генератора має 60 пазів, тоді число пазів на полюс і фазу дорівнюватиме:

а - 20; б - 10; в - 15; г - 5.

6. Потужність синхронного генератора Р = 100 кВт, к. п.д. η = 0,8, тоді потужність приводного двигуна дорівнює:

а - 250 кВт; б - 125 кВт; в - 200 кВт; г - 100 кВт.

7. Асинхронна машина працює в режимі двигуна, коли:

а – частота обертання поля статора більша за швидкість обертання ротора;

б – частота обертання ротора більша за швидкість обертання магнітного поля статора;

в – частота обертання поля ротора більша за швидкість обертання поля ротора;

г – магнітні поля статора і ротора обертаються в протилежному напрямку.

8. Трифазний асинхронний двигун підключено до мережі промислової частоти ( ковзання S = 5%), тоді частота струму в роторі дорівнює:

а - 50 Гц; б - 5 Гц; в - 2,5 Гц; г - 1 Гц.

9. Регулювання частоти обертання асинхронного двигуна з фазним ротором здійснюється:

а – зміною числа пар полюсів обертового магнітного поля обмотки статора;

б – зміною частоти прикладеної до двигуна напруги;

в – зміною опору кола обмотки ротора;

г – регулювання частоти не можливо.

10. Обмотка статора асинхронного двигуна живиться трифазним струмом промислової частоти, частота обертання ротора 2850 хв-1, тоді ковзання дорівнює:

а - 2 %; б - 5 %; в - 10 %; г - 4 %.

Тест - асинхронний двигун - 3.0 out of 5 based on 7 votes