Тесты
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 2.92 (6 Голосов)

Відповісти на питання тестів, підкресливши вірну, на Вашу думку, відповідь.

Тест

1. Режим холостого ходу трансформатора визначається за умовою:

а – струм навантаження дорівнює нулю;

б – струм в первинній обмотці дорівнює нулю;

в – до первинної обмотки підведена зніженена напруга;

г – частота струму в обмотках дорівнює номінальній величині.

2. При номінальному режимі роботи втрати у міді трансформатора складають 2000 Вт., тоді при половинному навантаженні вони дорівнюють:

А - 2000 Вт; б - 1000 Вт; в - 500 Вт; г - 250 Вт.

3. Потужності паралельно працюючих навантажених трансформаторів однакові, а е. р.с. вторинної обмотки першого трансформатора більша за е. р.с. вторинної обмотки другого трансформатора. Тоді менший струм тече:

а – у вторинній обмотці першого трансформатора;

б – у вторинній обмотці другого трансформатора;

в – в обмотках першого трансформатора;

г – в обмотках другого трансформатора.

4. Якщо повний опір вторинної обмотки трансформатора 10 Ом, коефіцієнт трансформації 0,5, то зведене значення повного опору вторинної обмотки дорівнює:

А - 20 Ом; б - 10 Ом; в - 5 Ом; г - 2,5 Ом.

5.Якщо на паралельну роботу увімкнути трансформатори з різними групами з’єднання обмоток, то:

а – напруга на навантаженні зменшиться до нуля;

б – виникнуть коливання напруги на навантаженні;

в – через обмотки трансформатора потече великий зрівняльний струм;

г – зрівняльний струм потече через опір навантаження.

6. Номінальна потужність однофазного трансформатора S = 20 кВА, номінальна напруга вторинної обмотки U2н = 500 В, тоді номінальний струм вторинної обмотки дорівнює:

А - 30 А; б - 40 А; в - 50 А; г - 60 А.

7. Обмотки трансформатора з’єднані за схемою ∆ /∆ і фазні обмотки намотані узгоджено, тоді група з’єднання:

а - 0 ; б - 5; в - 6; г - 11.

8. Напруга на первинній обмотці трансформатора 200 В і у ній тече струм 5 А, а напруга на вторинній обмотці 100 В. Тоді струм у вторинній обмотці дорівнює:

А - 20 А; б - 10 А; в - 5 А; г - 2,5 А.

9. Автотрансформатори не застосовують для:

а – плавного регулювання напруги;

б – пуску потужних синхронних і асинхронних двигунів;

в – регулювання напруги в побутових електроприладах;

г – живлення вимірювальних приладів у високовольтних колах.

10. Якщо на паралельну роботу ввімкнути нефазовані трансформатори то:

а – на вихідних шинах з’явиться подвоєна напруга;

б – через опір навантаження трансформаторів потече великий зрівняльний струм;

в – через обмотки трансформаторів потече великий струм при відключенні навантаження;

г – напруга на навантаженні зменшиться до нуля.

Тест - трансформатори - 2.8 out of 5 based on 6 votes