Технологические карты
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.00 (1 Голос)

Технологічна карта вирощування арахісу на краплинному зрошенні

Урожайність 25 ц/га. Попередник озима пшениця. Рівень ресурсного забезпечення задовільний.

Дози внесення добрив: Органічних – 40 т/га. Мінеральних 143 кг д.р./га.

В тому числі: Азотних -93 кг д.р./га. Фосфорних 50 кг д.р./га.

Технологічна карта вирощування арахісу

№ п\п

Технологічна операція

Одиниці виміру

Обсяг робіт

Склад агрегату

Обслуговуючий персонал

Норма виробітку

Кількість нормозмін

Витрати праці на весь обсяг робіт, люд..-год.

Тарифна ставка за нормозміну, грн.

Зарплата за весь обсяг робіт, грн.

Витрати палива,кг

енергомашина

С-г. машина

механізатори

Інші

робітники

механізаторам

Іншим робітникам

механізаторам

Іншим робітникам

Разом

За одиницю роботи

На весь обсяг робіт

марка

кількість

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Основний обробіток грунту

1

Лущення стерні на глибину 5-7 см

га

71

Т-150к

БДН-3

1

1

-

40,00

0,56

3,92

34,30

-

19,21

-

19,21

2,9

205,9

2

Лущення лемішне, на глибину 10-12 см.

га

71

Т-150

БДТ-7

1

1

-

40,00

0,56

3,92

34,30

-

19,21

-

19,21

3,5

248,5

3

Навантаження мін. добрив

т

29,95

ЮМЗ-6Л

ПЕ-Ф-1А

1

1

-

109

0,28

1,96

29,87

-

8,36

-

8,36

0,65

19,5

4

Транспортування мін. добрив

т

29,95

ЮМЗ-6Л

2ПТС-4-793

1

1

-

26,60

1,13

7,91

24,12

-

27,26

-

27,26

0,81

57,51

5

Внесення мінеральних добрив N51

га

71

ЮМЗ-6Л

МВУ-900

1

1

-

77,10

0,92

6,44

29,87

-

27,48

-

27,48

0,61

43,31

6

Навантаження органічних добрив

т

40

-

ПБ-35

1

1

-

61,00

0,66

4,62

29,87

-

19,71

-

19,71

0,65

46,15

7

Транспортування органічних добрив

т

40

ЗІЛ-ММЗ-555

-

1

1

-

26,60

1,5

10,05

21,12

-

31,68

-

31,68

1,4

99,4

8

Внесення органічних добрив 40 т

га

71

-

РОУ-6

1

1

-

64,60

0,62

4,34

29,87

-

18,52

-

18,52

1,05

74,55

9

Оранка на глибину

27-30 см

га

71

Т-150

ПЛН-6-35

1

1

-

80,00

0,89

6,23

39,83

-

35,45

-

35,45

18,0

1278

Разом за період

20,62

-

-

206,88

-

206,88

-

2072,82

 

Передпосівний обробіток ґрунту та сівба

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

10

Ранньовесняне боронування на глиб. 3-4см

га

71

Т-150

БЗТС-1,0

1

1

-

15

4,73

33,11

34,30

-

162,24

-

162,24

1,32

93,72

11

Культивація на глибину 10-12см

га

71

Т-150

2КПС-4

2

1

-

15

4,73

33,11

34,30

-

162,24

-

162,24

4,21

298,91

12

Культивація передпосівна на глибину 5-6 см

га

71

Т-150

2КПС-4

2

1

-

15

4,73

33,11

34,30

-

162,24

-

162,24

2,64

187,44

13

Повітряно-теплова обробка, 5,6т

т

5,6

-

вручну

-

-

2

3

1,9

13,3

-

41,04

-

123,12

123,12

-

-

14

Протруювання насіння Страйком 0,1 л/т

т

5,6

-

ПС-10

1

-

1

40

0,14

0,98

-

20,52

-

2,89

2,8728

-

-

15

Обробка мікро- та мікродобривами (Біо-комплекс 2 л/т + Ріаком-С-Боби 4 л/т)

т

5,6

-

ПС-10

1

-

1

40

0,14

0,98

-

20,52

-

2,89

2,8728

-

-

16

Навантаження мінеральних добрив N12P50

т

7,1

ЮМЗ-6Л

ПЕ-Ф-1А

1

1

-

109

0,28

1,96

29,87

 

8,36

-

8,36

0,65

19,5

17

Транспортування мінеральних добрив в поле та заправка сівалок

т

7,1

Т-16М

-

-

1

-

7,30

0,97

6,79

24,12

-

23,40

-

23,4

1,4

99,4

18

Навантаження насіння

т

5,6

-

ЗМ-30

1

-

1

124,0

0,05

0,35

-

20,52

0

1,03

1,026

-

-

19

Транспортування насіння в поле, заправка сівалок

т

5,6

ГАЗ-3307

УЗСА-40

1

-

1

7,3

   

-

20,52

0

0

0

1,4

99,4

20

Провішення ліній для першого проходу агрегату і відбивка поворотних смуг

га

71

-

вручну

-

-

2

-

1,00

7,00

-

41,04

 

41,04

41,04

-

-

21

Сівба широкорядним способом 70*15 з внесенням амофосу N12P50 тис.шт/га (78,6 кг/га) на глибину 5-6 см

га

71

МТЗ-80

СКВ-42

1

1

-

60

1,18

8,26

34,30

-

40,47

-

 

4,3

305,3

Разом за період

138,95

-

-

518,48

170,97

689,41

-

1103,67

 

Догляд за посівами

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

22

Прикочування посівів

га

71

МТЗ-80

ЗККШ-6

2

1

-

15,00

4,73

33,11

24,12

-

496,65

361,8

858,45

1,73

122,83

23

Культивація (фаза 2-3 справжніх листків) на глибину 5-6 см.

га

71

МТЗ-80

КРН-5,6

1

1

-

40,00

1,78

12,48

29,87

 

499,2

1194,8

1694

3,63

257,73

24

Обстеження посіву і виявлення враженості бурянами, шкідниками, хворобами (при перевищенні порогу шкодо чинності застосовують інсектицид, гербіцид, фунгіцид)

га

71

-

проводить спеціаліст

-

-

-

-

1,00

7,00

-

-

-

-

-

-

-

25

Підвезення води для приготування робочого розчину

т

21,3

Т-150к

МЖ-10

1

1

-

42,10

0,51

3,57

24,12

-

150,30

1015,45

1165,75

1,17

83,07

26

Приготування робочого розчину та внесення інсектициду (Карате Зеон 0,2 л/га)

га

71

МТЗ-80

ОП-2000-2-01

1

1

-

25,00

2,84

19,88

29,87

-

497

746,75

1243,75

0,9

63,9

27

Підгортання

га

71

МТЗ-80

КРН-5,6

1

1

-

45,00

1,58

11,06

29,87

-

497,7

1344,15

1841,85

3,0

213

28

Культивація на глибину 12-14 см

га

71

МТЗ-80

КРН-5,6

1

1

-

40,00

1,78

12,48

29,87

-

499,2

1194,8

1694

4,21

298,91

29

Культивація на глибину 8-10 см

га

71

МТЗ-80

КРН-5,6

1

1

-

40,00

1,78

12,48

29,87

-

499,2

1194,8

1694

4,21

298,91

30

Підгортання разом з підживленням аміачною селітрою 10,65 т на всю площу

га

71

МТЗ-80

КРН-5,6

1

1

-

40,00

1,78

12,48

29,87

-

499,2

1194,8

1694

3,0

213

Всього за період

124,54

203,34

-

3638,45

8247,35

11885,8

-

1551,35

Збирання врожаю

31

Викопування кущів

га

71

-

АП-70

1

1

-

150,0

0,47

3,29

39,83

-

18,72

-

18,72

11,05

784,55

32

Обмолот валків

га

71

-

СК-5 в комплексі з МА-1,5

1

1

-

150,0

0,47

3,29

39,83

-

18,72

-

18,72

10,4

738,4

33

Транспортування бобів

т

17,75

ГАЗ-3307

 

1

1

-

12,44

1,45

10,15

-

-

-

29,75

29,75

1,4

99,4

Всього за період

16,73

-

-

37,44

29,75

67,19

-

1622,35

РАЗОМ

300,84

-

-

4401,21

8448,07

12849,28

-

6350,19

                                               
Технологічна карта вирощування арахісу на краплинному зрошенні - 4.0 out of 5 based on 1 vote