Підручник матеріалознавство
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

Низьколеговані сталі при гартуванні охолоджують у воді так само, як і вуглецеві. Збільшення вмісту легувальних елементів у сталі зумовлює зниження теплопровідності, тому час нагрівання заготовок збільшується. Леговані сталі потрібно нагрівати і охолоджувати рівномірно і повільно, щоб не утворилися значні внутрішні напруження, тріщини. Легування знижує критичну швидкість гартування, тому охолодження проводять в мінеральній оливі, а хромовольфрамових і хромонікельмолібденових сталей — на повітрі.

Відпускання потребує тривалого витримування за вищих температур, оскільки легування сповільнює процеси перетворення в сталі. При відпусканні деяких легованих сталей, наприклад хромонікелевих і хромоманганових, різко знижується ударна в'язкість.

Термічну обробку сірих, високоміцних і легованих чавунів проводять або для збільшення міцності і зносостійкості, або для зняття внутрішніх напружень, які утворились у відливках, і зменшенім твердості.

Для одержання загартованих структур чавун нагрівають до 850...880 °С і охолоджують у мінеральній оливі. Щоб зняти внутрішні напруження, отримані внаслідок охолодження, проводять низьке відпускання.

Відпускання за температури 200...220 °С зменшує внутрішні напруження, зберігаючи твердість і стійкість до спрацювання, а за температури 360...450 °С забезпечує високу ударну в'язкість і стійкість до динамічних навантажень при достатній твердості і стійкості до

Спрацювання.

Гартування і відпускання застосовують для чавунних зубчастих коліс, гальмових барабанів, штампів, дисків муфт зчеплення, кулачків та ін.

Поверхневе гартування СВЧ застосовують для гільз циліндрів, зірочок, шестерень сільськогосподарських машин, напрямних станин металорізальних верстатів.

Доцільність застосування термічної обробки обґрунтовується тим, що структура і механічні властивості потрібної поверхні деталі на певну глибину змінюються дуже швидко, без застосування складного обладнання і додаткового введення легувальних елементів у сплав.

Дефекти при термічній обробці.

Під час виконання операцій термічної обробки слід дотримуватися правильного температурного режиму нагрівання й охолодження. При порушенні цих вимог можуть виникнути різні дефекти: недостатня твердість, підвищена крихкість, утворення тріщин короблення та ін.

Загартовані вироби можуть мати недостатню твердість через неправильний температурний режим при нагріванні або недостатню швидкість охолодження при гартуванні.

Підвищена крихкість після гартування спостерігається у сталях, нагрітих до вищих температур, ніж рекомендується.

Окиснення виникає в сталі при її нагріванні в печах зі звичайною атмосферою. Щоб запобігти цьому дефекту, потрібно застосовувати захисну атмосферу.

Короблення, деформація й утворення тріщин при гартуванні пов'язані зі структурною неоднорідністю в різних частинах виробу і виникненням внутрішніх напружень. Для зменшення внутрішніх напружень у сталі при гартуванні пропонується проводити охолодження у мінеральній оливі.

 

Особливості термічної обробки легованих сталей і чавунів - 5.0 out of 5 based on 1 vote