Підручник матеріалознавство
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 3.94 (32 Голосов)

До фізичних властивостей належать густина, температура плавлення, теплопровідність, електропровідність, теплове розширення та ін.

Найменшу питому вагу мають сплави, виготовлені на основі магнію, алюмінію і титану.

Температура плавлення має важливе значення для сплавів, з яких виготовляють деталі, що працюють в умовах підвищених і високих температур (підшипникові сплави).

Теплопровідність має також важливе значення для деталей теплотехнічної апаратури, радіаторів, блоків і головок циліндрів, поршнів тощо.

Окремі фізичні властивості металів наведено у табл.

Щільністю називають кількість певної речовини (її масу), що міститься в одиниці об'єму. Числове значення густини деяких металів подано в табл.

Зауважимо, що щільність (і питома вага) того самого металу може бути різною залежно від способу його одержання і внутрішньої будови.

Температурою плавлення називають температуру, за якої метал цілком переходить у рідкий стан. Температура плавлення металів має велике значення у ливарній справі, обробці металів тиском і в металургії.

Таблиця  Фізичні властивості найважливіших металів

Метал

Колір

Щільність, г/см3

Температура плавлення, °С

Коефіцієнт лінійного розширення А, (10-6)

Відносне видовження δ, %

Відносне звуження поперечного

Перерізу ψ, %

Коефіцієнт теплопроводи мості,

Вт/ (м•К)

Алюміній

Сріблясто-біли й

2,7

660

23,9

40

85

0,48

Вольфрам

Блискучо-білий

19,3

3377

4,4

0,38

Залізо

Сріблясто-білий

7,86

1539

11,9

21...55

55...86

0,14

Кобальт

Сріблясто-білий

8,9

1480

12,7

3

0,16

Магній

Блискучий срібляс-

           
 

То-білий

1,74

651

2,6

15

20

0,144

Мідь

Червоний

8,92

1083

16,4

60

75

0,98

Нікель

Сріблясто-білий 3

           
 

Сіруватим відтінком

8,9

1455

13,7

40

70

0,198

Олово

Білий

7,31

232

22,4

40

74

1,16

Свинеш>

Синювато-сірий

11,3

327

29,3

50

100

0,084

Титан

Сріблясто-біли й

4,5

1160

7,14

20...28

35...50

0,036

Хром

Блискучий сірувато-

           
 

Білий

7,1

1800

8,4

0

0

0,07

Цинк

Синювато-сірий

7,14

420

39,5

5...20

0

0.27

Теплопровідністю Називають здатність металів з різною швидкістю проводити теплоту під час нагрівання й охолодження.

Електропровідністю Називають здатність металів проводити електричний струм. Цю властивість металів використовують при передаванні електроенергії на значні відстані.

Теплове розширення — це властивість металів розширюватися під час нагрівання. Під час охолодження відбувається зворотне явище.

Фізичні властивості металів - 3.9 out of 5 based on 32 votes