Научные разработки
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.25 (2 Голосов)

СТАНДАРТ МІНАГРОПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник Міністра. Я. М. Гадзало. «___» _________ 2007 р.

МАШИНИ ДЛЯ ЗАХИСТУ САДІВ І ВИНОГРАДНИКІВ (ОБПРИСКУВАЧІ). ТЕХНІЧНІ УМОВИ

(Проект, остаточна редакція)

Видання офіційне

Київ. Мінагрополітики України

2007

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Південний філіал «Кримський агротехнологічний університет» Національного аграрного університету (ПФ «КАТУ» НАУ).

РОЗРОБНИКИ: П. Догода, доктор с.-г. наук, професор кафедри сільськогосподарської техніки (керівник розробки); В. Анищенко, головний конструктор; В. Плотніков, ассистент кафедри сільськогосподарської техніки.

 

ЗМІСТ

С.

1. Сфера застосування..

2. Нормативні посилання

3. Терміни, визначення понять, позначки та скорочення…

4. Технічні вимоги.

5. Вимоги безпеки і охорони навколишнього середовища.

6. Правила приймання.

7. Методи контролю.

8. Транспортування і зберігання.

9. Правила експлуатування, ремонту, утилізування.

10. Гарантії виробника..

Додаток А (довідковий)

Пояснювальна записка

 

СТАНДАРТ МІНАГРОПОЛІТИКИ УКРАЇНИ МАШИНИ ДЛЯ ЗАХИСТУ САДІВ І ВИНОГРАДНИКІВ (ОБПРИСКУВАЧІ). ТЕХНІЧНІ УМОВИ

МАШИНЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ САДОВ И ВИНОГРАДНИКОВ

(ОПРЫСКИВАТЕЛИ). ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

MACHINES FOR DEFENCE OF GARDENS AND VINEYARDS

(SPRINKLERS). TECHNICAL TERMS

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Дані технічні умови розповсюджуються на машини для захисту садів і виноградників (далі обприскувачі) методом звичайного і малоб’ємного обприскування робочими розчинами пестицидів.

Стандарт не розповсюджується на ультрамалооб’ємні і аерозольні обприскувачі.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

Закон України “Про пестициди й агрохімікати” № 86/95-ВР від 02.03.95

ДСТУ 2189-93 Система стандартів безпеки праці. Машини сільськогосподарські навісні та причіпні. Загальні вимоги безпеки.

ДСТУ 2293-99 Охорона праці. Терміни та визначення основних понять.

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (ССБП. Шум. Загальні вимоги безпеки).

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги).

 

Видання офіційне

ГОСТ 12.2.019-86 ССБТ. Тракторы и машины самоходные сельскохозяйственные. Общие требования безопасности (ССБП. Трактори та машини самохідні сільськогосподарські. Загальні вимоги безпеки).

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки).

3 ТЕРМІНИ, ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ, ПОЗНАЧКИ ТА СКОРОЧЕННЯ

У цьому стандарті використано терміни згідно ДСТУ 2293-99 Охорона праці. Терміни та визначення основних понять.

У цьому стандарті застосовано такі позначки та скорочення:

ВКП - вироб конкретного призначення;

ГДК – гранично допустима концентрація;

ПММ - паливно-мастильні матеріали;

ВТК - відділ технічного контролю;

КД - конструкторська документація;

ТУ – технічні умови;

МВС - машино-випробувальна станція;

НТД – нормативно-технічна документація;

4 ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

4.1. Обприскувачі за своїм призначенням підрозділяються на виноградникові, призначені для обробки виноградників, і на універсальні, призначені для обробки як садів, так і виноградників.

4.2. Обприскувачі за своїми технічними даними (місткості бака під робочий розчин і загальної маси заправленої машини) і способу агрегатування підрозділяються на навісні і причіпні.

4.3. Обприскувачі виготовляють з вимогами справжнього стандарту за конструкторською, проектною і технологічною документацією.

4.4. Основні розміри і параметри обприскувачів повинні відповідати даним, наведеним у таблиці 1.

Таблиця 1 – Основні розміри і параметри

 

Найменування

показників

Одиниця

вимірювання

Значення

показників

1

Продуктивність за 1 годину

- основного часу, не менше

- експлуатаційного часу, не менше

га/год

га/год

2,0

1,5

2

Транспортна швидкість, не більше

км/год

20,0

3

Робоча швидкість, не більше

км/год

6,0

4

Місткість бака, не менше

   

4.1

причіпних обприскувачів

л

1500

4.2

навісних обприскувачів

л

400

5

Маса суха конструктивна з повним комплектом робочих органів, не більше

   

5.1

причіпних обприскувачів

кг

1200

5.2

навісних обприскувачів

кг

400

6

Габаритні розміри, не більше

   

6.1

причіпних обприскувачів

довжина

ширина

висота

мм

мм

мм

4000

2000

2100

6.2

навісних обприскувачів

довжина

ширина

висота

мм

мм

мм

1600

1500

1800

7

Дорожній просвіт, не менше

мм

250

8

Агрегатування (трактор тягового класу)

кН

14.20

9

Основний обслуговуючий персонал

чол

1

4.5. Показники функціонального призначення.

4.5.1. Показники надійності.

Надійність обприскувача, як виробу конкретного призначення (далі - ВКП), відновлюваного, обслуговуваного без катастрофічних наслідків відмов і переходів у граничне полягання, що зношується і ремонтованого в умовах експлуатації повинна характеризуватися наступними значеннями показників, наведеним у таблиці 2

Таблиця 2 – Основні експлуатаційні показники

 

Найменування

показників

Одиниця

вимірювання

Значення

показників

1

Напрацювання за сезон (основного часу), не менше

год

360

2

Напрацювання на відмову (II і III група складності), не менше

год

40

3

Середньозмінний оперативний час технічного обслуговування, не більше

год

0,75

4

Коефіцієнт готовності, не менше

   
 

за оперативним часом

 

0,95

 

з урахуванням організаційного часу

 

0,92

5

Коефіцієнт технічного використовування, не менше

 

0,8

6

Термін служби, не менше

років

6

Відмовою вважають вимушене припинення функціонування (зупинку) з причин несправності систем і складових частин, що забезпечують працездатність.

Відмовою не вважаються припинення функціонування з причин, обумовлених порушенням правил експлуатації, а також дією зовнішніх чинників і умов експлуатації.

Виявлені при експлуатації обприскувача дрібні несправності механічного приводу і інших елементів виробу, що усуваються черговим персоналом в процесі профілактичних оглядів і технічного обслуговування (заміна манжет, прокладок, підтяжка і заміна кріпильних виробів, доливання масла в насос, змащення поверхні, що труться, та ін.) відмовами не вважаються.

Таблиця 3 – Основні характеристики (властивості)

 

Найменування

показників

Одиниця

вимірювання

Значення

показників

1

Величина відхилення норми внесення робочої рідини від заданої, не більше

%

5,0

2

Відхилення стабільності вихідної концентрації робочої рідини з бака, не більше

%

5,0

3

Нерівномірність відкладення препарату на листовій поверхні не більше

%

25

4

Густина покриття листової поверхні

   
 

менше 30

крапель/см2

20

 

більше 30

крапель/см2

80

 

залита поверхня

 

не допу-скається

5

Медіанно-масові діаметри крапель у спектрі розпилу робочої рідині повинні бути в межах

   
 

для садових культур при витраті до 500 л/га

мкм

100...250

 

для садових культур при витраті до 1000 л/га

мкм

до 350

 

для виноградників при витраті до 500 л/га

мкм

50...300

 

для виноградників при витраті до 800...1000 л/га

мкм

до 450

6

Коефіцієнт надійності технологічного процесу,

не менше

 

0,95

7

Коефіцієнт використовування експлуатаційного часу, не менше

 

0,6

Таблиця 4 - Показники технологічності

 

Найменування

показників

Одиниця

вимірювання

Значення

показників

1

2

3

4

1

Питома матеріаломісткість

   
 

причіпних обприскувачів, не більше

кг/1 га

0,12

 

навісних обприскувачів, не більше

кг/1 га

4,0

Кінець таблиці 4

1

2

3

4

2

Оперативна трудомісткість монтажу обприскувача на місці вживання, не більше

люд·год

2,5

3

Трудомісткість складання (навішування) агрегату, не більше

люд·год

0,25

4

Коефіцієнт механічного використовування, не менше

 

0,9

4.5.2. Якість основних матеріалів, що використовують для виготовлення обприскувачів, купувальних і комплектуючих виробів повинна відповідати вимогам нормативно-технічної документації на них.

4.5.3. Кріпильні вироби (болти, гайки, шайби, шплінти та ін. повинні мати антикорозійне покриття відповідно до ГОСТ 9.073 і ГОСТ 9.301. Вигляд і товщина покриття встановлюють за конструкторською документацією.

4.5.4. Насос і елементи приводу вентилятора повинні бути піддані обкатці протягом не менше 15 хвилин. Під час обкатки необхідно перевірити якість збірки, надійність з'єднань і ущільнень, герметичність і відсутність не передбаченої документацією межі нагріву корпусів. Знайдені несправності усунути. Після обкатки масло з насоса, редуктора й інших елементів приводу вентилятора повинно бути замінено на нове і відповідати маркам, вказаним в технічній документації на них.

4.5.5. Деталі і складальні одиниці, що поступають на складання, не повинні мати забруднень, слідів корозії, пригару й механічних пошкоджень, за своїми розмірами і характеристиками відповідати конструкторській документації.

4.5.6. Всі деталі, що обертаються, повинні вільно, плавно провертатись, без заїдань.

4.5.7. З'єднання трубопроводів системи забору і подачі робочої рідини повинні бути герметичні. Витік робочого розчину із з'єднань не допускається.

4.5.8. Зовнішні поверхні складальних одиниць і деталей забарвлюються відповідно до вимог конструкторської документації. Підготовка зовнішніх металевих поверхонь під забарвлення, забарвлення і її якість повинні відповідати вимогам ГОСТ 6572 та ГОСТ 9.402.

4.5.9. Основний лакофарбний матеріал, колір зовнішнього покриття визначається конструкторською документацією або умовами контракту.

4.5.10. Клас лакофарбного покриття V, умови експлуатації повинні відповідати ГОСТ 9.032; категорія розміщення забарвлених поверхонь – 1, група умов експлуатації лакофарбних покриттів VI, – ГОСТ 9.104.

4.5.11. Допускають не фарбувати деталі, виготовлені з корозійностійкої сталі, пластмас які мають металеве антикорозійне покриття.

4.6. Маркування.

4.6.1. Маркування обприскувача повинно відповідати вимогам ГОСТ 26828, креслень і документації на машину.

4.6.2. На кожному обприскувачі на видному місці повинна бути маркування, що містить:

- найменування підприємства-виробника і за наявності його товарний знак;

- позначення обприскувача;

- рік і місяць випуску;

- позначення технічних умов на обприскувач.

4.6.3. Маркування може бути виконано безпосередньо на виробі, або на табличках, міцно прикріплених до виробу.

4.6.4. Транспортне маркування повинно відповідати вимогам ГОСТ 14192 та документації на обприскувач.

4.7. Пакування.

4.7.1. Обприскувач поставляють без упаковки.

4.7.2. Перед відправкою обприскувач повинен бути законсервований відповідно до вимог ГОСТ 9.014. Група виробу II – I, варіант тимчасового захисту ВЗ – 1, умови зберігання ж, термін зберігання без переконсервації не менше 12 місяців.

4.7.3. Знімні і запасні частини, інструмент повинні бути упаковані в дерев'яний ящик відповідно до ГОСТ 15841.

4.7.4. Технічну документацію, що відправляють з обприскувачем, помістити в пакет з водонепроникного паперу згідно з ГОСТ 8828 або з поліетиленової плівки згідно з ГОСТ 10354 і укласти в ящик із ЗІПом, на якому повинен бути зроблений напис «Документація».

4.8. Комплектність.

4.8.1. У комплект поставки повинні входити:

1) обприскувач, укомплектований згідно з технічною документацією на обприскувач;

2) змінні і запасні частини;

3) інструмент (при необхідності);

4) документація, що містить вимоги до монтажу, наладки та експлуатації.

5 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ І ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

5.1. Обприскувач повинен відповідати вимогам ДСТУ 2189, санітарним правилам ДСП 3.3.2.041.

5.2. Для забезпечення безпеки обприскувач повинен мати огорожі частин, що обертаються або механічно рухомих.

5.3. Забезпечення санітарно-гігієнічних норм, у тому числі параметрів вібрації на сидінні водія і на органах управління, повинні відповідати вимогам, встановленим ГОСТ 12.1.012 і ГОСТ 12.2.019, а також нормам і правилам ДСН3.3.6.039.

5.4. Рівні звукового тиску і рівні звуку шуму на робочому місці в кабіні водія не повинні перевищувати величин, встановлених вимогами ГОСТ 12.2.019 і ДСН 3.3.6.037.

Ця вимога може бути виконана за умови, що рівень звуку енергетичного засобу (трактори), що працює з еквівалентним навантаженням, не перевищує допустимого.

5.5. Рівень звуку зовнішнього шуму, виміряного на відстані, регламентованому ГОСТ 12.2.002, не повинен перевищувати 80 дБ в октавних смугах.

5.6. Концентрація шкідливих речовин і пари в робочій зоні обприскування і параметри навколишнього середовища повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.2.019 і не перевищувати гранично допустимих концентрацій (ГДК), встановлених ГОСТ 12.1.005; загазованість окисом вуглецю - не більше 20 мг/м3, вміст пилу в повітрі робочої зони не більше 19 мг/м3, ДСП 3.3.2.041.

5.7. Обприскувач повинен бути забезпечений попереджувальним написом, що забороняє роботу обслуговуючого персоналу (заправника, тракториста та ін.) без засобів індивідуального захисту (захисних окулярів, спецодягу, респіратора, спецвзуття і рукавиць). Індивідуальні засоби захисту повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.4.004, ГОСТ 12.4.028 і ГОСТ 5731-84.

5.8. Забруднення обприскувачем навколишнього середовища паливно-мастильними матеріалами (ПММ) й іншими шкідливими речовинами не допускається. Краплепадіння з насоса виключається. Додаткові вимоги в частині охорони навколишнього середовища до обприскувача не пред'являються.

5.9. Укомплектовування енергетичних засобів захисними засобами повинно виконуватися відповідно до вказівок і норм ГОСТ 12.2.019.

5.10. Обприскувач повинен бути укомплектований «Санітарними правилами зі зберігання, транспортування і використання пестицидів (отрутохімікатів) в сільському господарстві» ДСП 8.1.2.001-98.

6 ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ

6.1. Приймання обприскувача проводить відділ технічного контролю (далі – ВТК) підприємства-виробника відповідно до діючих стандартів, вимогами технічних умов і комплекту конструкторської документації згідно з специфікацією.

6.2. Вхідний контроль матеріалів, придбаних комплектуючих виробів, що постачаються по кооперації, проводиться відповідно до вимог ГОСТ 24297 по переліках продукції, що підлягає вхідному контролю, затвердженим в установленому порядку і діючим на підприємстві-виробника.

6.3. Обприскувач підлягає приймально-здавальним, кваліфікаційним і періодичним випробуванням.

6.4. Приймально-здавальне випробування.

6.4.1. Приймально-здавальним випробуванням повинен піддаватися кож-ний обприскувач з метою визначення його відповідності вимогам технічних умов і комплекту конструкторської документації.

6.4.2. Приймально-здавальне випробування проводяться на підприємства-виробника згідно з технічними умовами 1-го та 2-го розділів.

6.4.3. Маса обприскувача визначається шляхом підсумовування мас складових частин, зважування яких повинне проводитися у процесі їх виготовлення і складання (або, за наявності можливості — у зібраному вигляді).

6.4.4. До приймально-здавальних випробувань обприскувач представляють в остаточно зібраному вигляді, укомплектований і відрегульований відповідно до вимог ТУ і конструкторської документації (КД).

6.4.5. Приймально-здавальне випробування проводяться в наступному порядку:

1) технічний огляд;

2) випробування під навантаженням без пересування агрегату (трактор-обприскувач);

Випробування під навантаженням з пересуванням обприскувача повинні проводитися при проведенні кваліфікаційних випробувань.

6.4.6. Технічному огляду піддається кожний зразок. При технічному огляді перевіряється:

1) комплектність відповідно до ТУ;

2) відповідність забарвлення вимогам ТУ і конструкторської документації;

3) наявність і марка мастила у всіх елементах, що труться, згідно зі схемою змащування;

4) відсутність зовнішніх пошкоджень вузлів, деталей, складальних одиниць і виробу в цілому;

5) якість збірки системи подачі робочого розчину;

6) правильність і повнота нанесення запобіжних написів і знаків;

7) наявність і відповідність до вимог конструкторської документації пакувальної тари і правильність виконання написів на тарі.

6.4.7. Випробування під навантаженням з пересуванням агрегату проводиться з метою перевірки якості збірки, взаємодії механізмів і складальних одиниць обприскувача, ефективності відсікаючого пристрою форсунок, відсутності підтікання системи подачі розчину і елементів насоса і його готовності до проведення кваліфікованих випробувань.

6.4.8. Тривалість випробувань - 15 хвилин.

6.4.9. У процесі випробувань перевіряється:

1) спрацьовування запобіжних і аварійних пристроїв;

2) відсутність заїдань і перекосів при роботі основних вузлів обприскувача;

3) відсутність підтікання в системі подачі розчину і підтікання масла з корпусу і елементів насоса.

6.4.10. Випробування проводити на воді або іншій рідині при номінальному тиску 1,4 МПа в напірній магістралі.

6.4.11. Виконані у процесі випробування недоліки повинні бути усунені.

Повторні випробування забракованого обприскувача слід проводити в повному обсязі приймально-здавальних випробувань.

6.4.12. Остаточне забракування обприскувача проводиться у разі, коли усунення дефіцитів неможливе без порушення вимог, встановлених у кресленнях і в ТУ.

6.4.13. У розділі «Свідоцтво про приймання» керівництво з експлуатації ВТК підприємства-виробника повинно зробити відмітку про придатність обприскувача до відправки споживачу (експлуатації).

6.5. Кваліфікаційні випробування

6.5.1. Кваліфікаційним випробуванням піддається перший зразок серії (першої промислової партії), що витримав приймально-здавальні випробування, з метою визначення готовності його до серійного випуску продукції на основі відпрацьованого процесу, що забезпечує стабільну якість продукції.

Обсяг серії встановлюється актом приймальної комісії за наслідками державних випробувань дослідного зразка обприскувача.

6.5.2. Кваліфікаційні випробування організовує і проводить підприємство-виробник з участю розробника і, при необхідності, замовника (основного споживача).

6.5.3. Випробування проводяться в умовах експлуатації і можуть проводитися із залученням спеціалізованої організації - Державної зональної машино-випробувальної станції (далі - МВС).

6.5.4. При проведенні кваліфікаційних випробувань, як правило, визначаються основні показники (призначення і надійності) і характеристики, у тому числі показники якості виконання технологічного процесу і вимоги з техніки безпеки й охорони навколишнього середовища.

6.5.5. Склад комісії для проведення випробувань затверджує і погоджує із зацікавленими сторонами підприємство-виробник.

До складу комісії включають представників:

1) підприємства-виробника (голова);

2) розробника конструкторської документації;

3) замовника (основного споживача), при необхідності;

4) представника Мінохоронздоров'я;

5) інспектора Управління держнагляду охорони праці.

6.5.6. Результати випробувань повинні бути оформлені протоколом і затверджені актом.

За наслідками випробувань комісія ухвалює рішення про закінчення освоєння виробництва обприскувача.

Конструкторській документації привласнюють відповідну літеру.

6.5.7. Якщо випробування не підтвердили готовність до серійного випуску обприскувача з показниками, встановленими ТУ і конструкторською документацією, комісія складає план заходів щодо вдосконалення виробничого процесу, встановлює терміни усунення виявлених недоліків і проведення повторних випробувань обприскувача.

Примітка: Випробування повинні бути проведені за НТД і програмою, розробленою і затвердженою керівником підприємства-виробника (або розробників).

6.6. Періодичні випробування

6.6.1. Випробуванням один раз у два роки піддається один обприскувач, що витримав приймально-здавальні випробування, з метою перевірки відпо-відності виробу вимогам ТУ, конструкторської документації, а також стабільності показників якості.

6.6.2. Випробування проводить підприємство-виробник з участю розробника і, при необхідності, замовника (основного споживача) або спеціалізована державна організація — МВС. У цьому випадку керівник МВС затверджує склад комісії і програму випробувань обприскувача.

6.6.3. Випробування в умовах експлуатації проводять в обсязі і послідовності, прийнятій для кваліфікаційних випробувань даного розділу.

6.6.4. Результати випробувань повинні бути оформлені протоколом і затверджені актом комісії.

6.6.5. При незадовільних результатах випробувань обприскувача проводять повторні випробування.

6.6.6. Результати повторних випробувань є остаточними для оцінки якості обприскувача, що випускається.

6.6.7. За наслідками періодичних вимог в умовах експлуатації підприємство-виробник спільно з розробником складають і затверджують в установленому порядку план заходів щодо подальшого підвищення експлуатаційних якостей обприскувача.

6.6.8. При всіх видах випробувань остаточній забраковці обприскувач (або партія виробів) не підлягає, а після усунення знайдених недоліків і дороб-ки конструкції реалізується.

7. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

7.1. Основні параметри обприскувача

7.1.1. Контроль деталей, запасних частин обприскувача повинен здійснюватися підприємством-виробником у процесі виконання контрольних операцій, які є частиною технічного процесу виготовлення.

7.2. Перевірку обприскувача на відповідність вимогам слід проводити згідно з ОСТУ 24057; ОСТ 70.8.15; ОСТУ 70.2.8; ОСТУ 23.2.158 при проведенні кваліфікаційних і періодичних випробувань.

7.3. Габаритні розміри і дорожній просвіт слід перевіряти рулеткою ОПК АНТ 2-го класу точності ГОСТ 7502, відповідно до вимог ГОСТ 26025.

7.4. Масу обприскувача слід перевіряти шляхом зважування на терезах статичного зважування (з найбільшою межею зважування 50 ± 5 кН згідно з ГОСТ 29329) окремих складальних одиниць з подальшим підсумовуванням їх маси. Допускається зважувати обприскувач в зібраному вигляді.

Примітка. Зважуванню в зібраному вигляді підлягає один обприскувач з готової партії (партія - не менше 10 шт.).

7.5. Перевірку деталей і складальних одиниць на відповідність їх вимогам конструкторської документації і теперішніх часів ТУ слід проводити візуально, звіренням з кресленнями і вимірюванням універсальним вимірювальним інструментом і приладами такого ступеня точності, яка відповідає допускам, вказаним в кресленні.

7.6. Якість матеріалів і комплектуючих виробів слід перевіряти візуально, згідно сертифікатам, технічним умовам на їх поставку і іншим нормативно-технічним документам.

7.7. Перевірку якості зварних з'єднань слід проводити згідно з ОСТУ 23.2.429.

7.8. Перевірку шорсткостей деталей слід проводити візуально, шляхом порівняння із зразками поверхонь, одержаних згідно з ГОСТ 9378.

7.9. Товщину покриття деталей слід вимірювати товщинометром магнітним ГСП МГ НЦ ТУ 25.06.2500.

7.10. Перевірку вимог, що пред'являються до деталей і складальних одиниць слід проводити вимірювальним інструментом і приладами, які використовуються в технологічному процесі підприємства-виробника і забезпечують задану точність виготовлення і збірки.

7.11. Якість покриттів, нанесення попереджувальних написів слідує перевіряти за ГОСТ 9.032 шляхом порівняння з еталонами, виготовленими за ГОСТ 5282 і затвердженими в установленому порядку відповідно до вимог ГОСТ 9.306 і ГОСТ 5282.

7.12. Місткість бака і його герметичність перевіряють шляхом заповнення водою, зважуванням до і після заповнення; правильність тарування шкали - перевіряють візуально.

7.13. Розміри і допуски на метричні різьблення слід перевіряти різьбовими калібрами по ГОСТ 18465.

7.14. Профілі шліфів їх основні розміри і допуски слід перевіряти за ГОСТ 1139 і ОСТ 23.2.474.

7.15. Твердість поверхонь настановних гвинтів складальних одиниць і деталей слідує вимірювати твердометром ТРП ГОСТ 9030 за методикою, приведеною в ГОСТ 9013.

7.16. Взаємний зсув деталей насоса (притиску, вкладиша, повзуна та ін.) слід перевіряти за методикою РТМ 23.2.42 перевірочною лінійкою ГОСТ 8026, штангенциркулем ГОСТ 166 і лінійкою ГОСТ 427.

7.17. Перевірку якості деталей, кріпильних виробів і складальних одиниць, системи подачі розчину, поступаючих на збірку, а також якість збірки слід перевіряти візуально, звіренням з вимогами, вказаними в кресленні.

7.18. Якість збірки системи подачі розчину (всмоктуючої і нагнітальної) і її герметичність слід перевіряти на зібраному обприскувачі тривалістю не менше 120 сек, при робочому тиску 1,5МПа (15 кГс/см2). Як робоча рідина при випробуванні системи можна використовувати воду або іншу рідину.

7.19. Максимальний робочий тиск системи подачі розчину визначають за допомогою манометра МТ-1 ТУ 25.02.72, підключеного до системи подачі; верхня межа вимірювань манометра - не менше 3,0 МПа.

7.20. Перед монтажем трубопроводи системи повинні бути продуті стислим повітрям тиском р = 0,2...0,5 МПа (2...5 кГс/см2) по манометру компресора в магістралі.

7.21. Підсмоктування в забірній частині магістралі встановлюється при візуальному виявленні пінної рідини в баку і в зливній магістралі.

7.22. Систему подачі розчину слід перевіряти візуально на відсутність підтікання в з'єднаннях трубопроводів, рукавів високого тиску й інших складових елементів на зібраному обприскувачі під робочим тиском шляхом десятиразового включення.

7.23. Температуру нагріву насоса слід вимірювати термометром ЕТЦ-М ТУ 7.23.

7.24. Маркіровку, упаковку, комплектність і консервацію обприскувача слід перевіряти зовнішнім оглядом, і вони повинні відповідати вимогам креслень і даним технічним умовам.

7.25. Якість складання і відповідність кресленням, стандартам і ТУ, взаємозамінність окремих деталей і вузлів слідує перевіряти шляхом розбирання і обміру вимірювальним інструментом відповідного призначення і точності.

7.26. Пред'явлення до приймання і приймання обприскувача представником замовника слід проводити відповідно до вимог справжніх технічних умов.

7.27. Показники надійності, питома витрата палива, кількість основного обслуговуючого персоналу, вимоги безпеки і охорона навколишнього природного середовища перевіряються при кваліфікаційних і періодичних випробуваннях при виконанні обприскувачем основної технологічної операції.

7.28. Коефіцієнт надійності виконання технологічного процесу перевіряється відповідно до ГОСТ 24057.

7.29. Показники надійності, коефіцієнт готовності визначаються відповідно до ОСТУ 70.2.8 і ОСТ 70.2.7.

7.30. Питома витрата палива встановлюється за фактичними даними кваліфікаційних або періодичних випробувань шляхом розподілу кількості витраченого палива конкретного трактора (обприскувача, що агрегатується), в літрах - на кількість гектарів рослин за формулою:

image003_21_b4ff6141f8ff076295f07e5fe4e20b67 Стандарт Мінагрополітики України "Машини для захисту садів і виноградників (обприскувачі). Технічні умови.", кг/га (1)

де: Q - кількість витраченого палива, кг;

S - площа обробленої плантації, га.

7.31. Питому масу обприскувача (матеріаломісткість визначають за формулою:

image004_20_6b931d347f2c7305e0fa47436380b4b4 Стандарт Мінагрополітики України "Машини для захисту садів і виноградників (обприскувачі). Технічні умови.", кг/год/га (2)

де: М - маса обприскувача, кг;

w2 - продуктивність, га/год.

7.32. Оцінку умов праці контроль норм і вимог безпеки, виробничої санітарії і санітарно-гігієнічних норм, вимірювання шуму і вібрації на робочому місці водія, ергономічних та ін. вимог слід проводити відповідно до вимог державних стандартів: ДСТУ 2189, ГОСТ 12.2.019, ГОСТ 12.1.012, ГОСТ 12.2.002 і санітарних правил СП №4282.

7.33. Перевірку параметрів середовища на робочому місці водія слід проводити шляхом вимірів:

1) температури повітря - термометром ТТП 41 150-86 ГОСТ 2823;

2) температури внутрішніх поверхонь кабіни - термометром ЭТП-МТУ7.23;

3) відносну вогкість - психометром ручним аспіраційним відповідно до ТУ 25-16.07.054;

4) рухливість повітря - анемометром ручним індукційним - за ГОСТ 7193;

5) вимірювання шуму і вібрації проводити з використовуванням приладу ІВШ TV 25-06.2527.

7.34. Перевірку працездатності обприскувача слід проводити на холостому ходу при мінімальній і максимальній (для даного типу трактора) частоті обертання приводного валу.

Частоту обертання приводного валу слід вимірювати тахометром ГОСТ 21339.

8. ТРАНСПОРТУВАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ

8.1. Транспортування і зберігання обприскувача повинно проводитись відповідно до вимог ГОСТ 15150, «Керівництво з експлуатації» і даних технічних умов.

8.2. Умови транспортування повинні відповідати:

1) залежно від дії кліматичних факторів зовнішнього середовища групі Ж1 (7) ГОСТ 15150 (відкритий пересувний склад);

2) залежно від дії механічних факторів групі - середнє (С) згідно з ГОСТ 23170 (з будь-якою кількістю перевантажень);

8.3. При переміщенні деталей і складальних одиниць в період складання обприскувача, монтажу й упаковки, а також вантаженню на транспортний засіб і вивантаженню зачалку проводити за допомогою тросів згідно до встановлених правил і схеми зачалювання.

Щоб уникнути пошкодження поверхні під троси необхідно підкладати дерев'яні бруси і планки.

8.4. Транспортування обприскувача може здійснюватись автомобільним, залізничним і водним транспортом при умові дотримання правил і вимог, діючих на даних видах транспорту.

8.5. Умови зберігання обприскувача споживачем повинні відповідати вимогам ГОСТ 15150.

8.6. При тривалому зберіганні обприскувач повинен бути переконсервирований у відповідності до ГОСТ 9.014.

8.7. Згідно маршруту руху обприскувача, засобів супроводу при переїздах по дорогах загальної мережі (виїзд на які, як правило, є виключенням) повинен здійснюватися відповідно до правил дорожнього руху.

9. ПРАВИЛА ЕКСПЛУАТУВАННЯ, РЕМОНТУ, УТИЛІЗУВАННЯ

9.1. Обприскувач призначається для експлуатації у всіх зонах промислового обробітку польових культур в сільськогосподарських підприємствах України.

Вид кліматичного виконання «Ун», категорія 1 по ГОСТ 15150.

9.2. Обприскувач може використовуватися на ділянках зі всіма видами грунтів, у тому числі кам'янистих з включенням на поверхні каміння не більше 80 мм в діаметрі, вогкістю грунту на глибині до 0,1 м не більше 25%, твердість - не менше 0,5 МПа.

9.3. Експлуатація обприскувача повинна проводитися відповідно до керівництва до експлуатації, а також згідно вимог експлуатації трактора, що використовується для його агрегатування.

9.4. До обслуговування обприскувача допускаються особи, що вивчили конструкцію, пристрій і принцип роботи обприскувача, регулювання і взаємодію його основних вузлів і механізмів.

9.5. Обслуговуючий агрегат тракторист повинен одержати докладний інструктаж по обслуговуванню агрегату і скласти екзамен з техніки безпеки і виробничої санітарії з обов'язковим розписом у відповідному журналі.

10. ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

10.1. Виробник гарантує відповідність якості обприскувача вимогам даних технічних умов при дотриманні споживачем вимог експлуатації, умов транспортування, зберігання, монтажу, наладки і експлуатації.

10.2. Гарантійний термін служби (при необхідності) визначають за ста-тичними даними.

10.3. Гарантійний строк експлуатації встановлюється 24 місяці з дня введення в експлуатацію.

10.4. Гарантійний строк обчислюється з дня введення в експлуатацію, але не пізніше 12 місяців з дня надходження обприскувача замовнику.

10.5. Гарантійні строки зберігання і експлуатації на комплектуючі вироби - згідно нормативно-технічної і супровідної документації виробника.

10.6. Претензії споживача за якістю виготовлення обприскувача пред'являються безпосередньо підприємству-виробнику (відповідно до строку введення в експлуатацію, гарантійних строків, з урахуванням його зберігання, експлуатації, якості проведення технічного обслуговування (ТО-1) та ін.).

Вказані вимоги повинні бути підтверджені документально (відмітками в супровідній документації, в журналі і т. д.).

ДОДАТОК А

(довідковий)

1. РД 10 6.1-89. Испытания сельскохозяйственной техники. Опрыскиватели, опыливатели, рассеиватели энтомофагов, машины для приготовления и транспортировки рабочей жидкости. Программа и методы испытаний.

2. ДНАОП 2.0.00-1.01-00 «Правила охорони праці у сільськогосподарському виробництві», що затверджені наказом Міністерства праці та соціальної політики України 11.08.2000.

3. ОСТ 46.3.1.182-81 Обеззараживание и хранение техники, используемой для работ с пестицидами и минеральными удобрениями. Требования безопасности. (Знезараження та зберігання техніки, яку використовують для робіт з пестицидами та мінеральними добривами. Вимоги безпеки).

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до першої редакції проекту національного стандарту України СОУ «Машини для захисту садів і виноградників (обприскувачі).

Загальні технічні умови»

1. Підстава для розроблення стандарту: Наказ Міністерства аграрної політики України від 24.11.2006 року. №703. Початок - 2006 р., закінчення – 2007 р.

2. Призначеність і завдання стандарту: Головною задачею розробки стандарту є приведення загальних технічних умов на машини для хімічного захисту садів і виноградників від шкідників і хвороб у відповідність з сучасними вимогами, необхідними для створення, випробування і упровадження у виробництво машин, за своїми техніко-економічними показниками, не поступливими кращим зарубіжним аналогам.

3. Характеристика об'єкта стандартизації: Об'єктом стандартизації є загальні технічні умови на машини для захисту садів і виноградників (обприскувачі), що включають класифікацію машин, технічні вимоги безпеки і охорону навколишнього середовища, правила приймання, методи контролю, транспортування і зберігання, вказівки по експлуатації, гарантії виробника.

4. Надання чинності, впровадження, дата першої перевірки та періодичність перевіряння стандарту: Термін набуття чинності СОУ «Машини для захисту садів і виноградників (обприскувачі). Загальні технічні умови» з урахуванням періоду, необхідного для виконання підготовчих заходів рекомендовано встановити серпень 2008 року.

5. Взаємозв'язок з іншими нормативними документами: Проект стандарту пов'язаний з діючою нормативною документацією України тим, що відноситься до охорони праці і охорони навколишнього середовища при зберіганні, вживанні і утилізації пестицидів (отрутохімікатів) і діє спільно з конструкторською, проектною і технологічною документацією на конкретні моделі машин.

6. Джерела інформації для розроблення стандарту: При розробці першої редакції проекту СОУ «Машини для захисту садів і виноградників (обприскувачі). Загальні технічні умови» були використані результати наукових досліджень ДПКТІ «Плодмашпроєкт» (м. Сімферополь), Львовагромашпроєкт, НВСП «Наука» (м. Сімферополь), ПФ «КАТУ» НАУ і інших організацій, а також науково-технічна література:

1. Дунай Н. Ф., Рябцев Г. А., Слободюк П. И. Механизация защиты растений. М.: Колос, 1979.

2. Велецкий Н. Н. Технология применения гербицидов. Л.: Колос, 1980.

3. Машины для химической защиты растений. Каталог. М.: Сельхозиздат, 1988.

4. Догода П. А. Механизация химической защиты растений. Сімферополь. «Таврия». 2000.

5. ГОСТ 9.073.

6. ГОСТ 9.301.

7. ГОСТ 6572.

8. ГОСТ 9.402.

9. ГОСТ 9.032.

10. ГОСТ 9.104.

11. ГОСТ 26828.

12. ГОСТ 14192.

13. ГОСТ 9.014.

14. ГОСТ 15841.

15. ГОСТ 8828.

16. ГОСТ 10354.

17. ДСТУ 2189.

18. ДСП 3.3.2.041.

19. ГОСТ 12.1.012.

20. ГОСТ 12.2.019

21. ДСН 3.3.6.039.

22. ДСН 3.3.6.037.

23. ГОСТ 12.2.002.

24. ГОСТ 12.1.005.

25. ДСП3.3.2.041.

26. ГОСТ 12.4.004.

27. ГОСТ 12.4.028.

28. ГОСТ 5731-84.

29. ДСП 8.1.2.001-98.

30. ГОСТ 24297.

31. ОСТУ 24057.

32. ОСТ 70.8.15.

33. ОСТУ 70.2.8.

34. ОСТУ 23.2.158.

35. ГОСТ 24057.

36. ОСТУ 70.2.8.

37. ОСТ 70.2.7.

38. ДСТУ 2189.

39. ГОСТ 15150.

40. ГОСТ 23170.

41. ГОСТ 15150.

42. ГОСТ 9.014.

 

Стандарт Мінагрополітики України "Машини для захисту садів і виноградників (обприскувачі). Технічні умови." - 4.0 out of 5 based on 2 votes