Методические указания
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00 (0 Голосов)

ПРОГРАМА з технічної підготовки водіїв підрозділів МНС України

 1. Завдання

  Вивчити із водіями тактико-технічні характеристики, призначення, будову, принцип дії, роботу і обслуговування спеціальних агрегатів, механізмів і приладів пожежно-рятувальних автомобілів, правила техніки безпеки, пожежної безпеки і виробничої санітарії при технічному обслуговуванні, ремонті і експлуатації пожежно-рятувального автомобіля. Надати водіям тверді практичні навики управління агрегатами і механізмами пожежно-рятувальних автомобілів з дотриманням техніки безпеки. Навчити правильно і тактично грамотно використовувати пожежно-рятувальні автомобілі в умовах бойових дій.

2. Методичні вказівки

Вміст програми передбачає вивчення конструкції спеціальних агрегатів і вузлів сучасних марок пожежно-рятувальних автомобілів і мотопомп, їх технічне обслуговування, ремонт і експлуатаційно-технічний облік на базі знань, отриманих водіями раніше при проходженні навчання на водія-професіонала. Теоретичні заняття проводяться в класі безпеки руху, на посту технічного обслуговування з використанням наочних посібників (механізмів, приладів, деталей, агрегатів), а також плакатів, схем.

Практичні заняття по особливостях будови устаткування пожежних автомобілів і агрегатів, пожежно-технічному устаткуванню і робота з ними проводяться з використанням пожежно-рятувальних автомобілів і бази підрозділів ГУ МНС України в Львівській області МНС України (постів технічного обслуговування).

В процесі навчання водії повинні закріпити знання по роботі із спеціальними агрегатами пожежно-рятувальних автомобілів, по забору води від гідранта і відкритого водоймища, подачі вогнегасячих засобів. З ними мають постійно проводитись заняття по практичній їзді на пожежному автомобілі.

3. Перелік тем і розрахунок годин

п/п

Найменування теми

Кількість навчальних годин

всього

класно-группові

практичні

Класифікація і маркування пожежно-рятувальних автомобілів.

2

2

-

Основні параметри і тактико-технічні характеристики пожежно-рятувальної техніки.

4

4

-

Основні пожежні автомобілі

-

1

-

Спеціальні пожежні автомобілі

4

2

2

Додаткова трансмісія спеціальних агрегатів пожежно-рятувальних автомобілів.

5

4

1

Пожежні насоси

4

3

1

Пожежні мотопомпи

1

1

-

Система додаткового охолодження двигуна. Обігрів ємкостей для води, піноутворювача і насосного відсіку.

2

2

-

Вакуумна система. Блок газоструйного вакуум-апарату і газової сирени.

2

2

-

Прилади керування. Контрольно-вимірювальні прилади пожежно-рятувальних автомобілів.

1

1

-

Ємкості для води та піноутворювача

4

4

-

Додаткове електрообладнання пожежних автомобілів.

2

2

-

Кузов, пожежно-технічне обладнання.

1

1

-

Діагностика технічного стану пожежно-рятувальних автомобілів і їх спеціальних агрегатів.

2

2

-

Кваліфікаційна характеристика і обов’язки водія пожежно-рятувального автомобіля.

2

2

-

Технічне обслуговування і ремонт пожежних автомобілів.

4

4

-

Технічна документація. Норми витрати паливо-мастильних матеріалів, методи їх економії.

1

1

-

Автомобільні радіостанції і порядок ведення радіообміну.

2

2

-

Основи тактики гасіння пожеж.

4

4

-

Первинні засоби гасіння пожеж.

2

2

-

Пожежно-технічне обладнання і прийоми роботи з ним.

7

7

-

Протипожежне водопостачання

2

2

-

Елементи теорії і основи безпеки руху пожежних автомобілів. Правила руху автомобілів, які обладнанні спеціальними світловими та звуковими сигналами

7

7

-

Правила безпеки праці в підрозділах МНС України.

3

3

-

Робота на пожежно-рятувальних автомобілях.

10

-

10

Іспити

2

2

-

Всього годин:

80

66

14

Тема 1. Типи, класифікація і маркування пожежно-рятувальних автомобілів. Поняття про типи пожежно-рятувальних автомобілів. Основний перелік пожежно-рятувальних автомобілів, необхідних підрозділам органів цивільного захисту. Призначення пожежно-рятувальних автомобілів, їх тип і основні тактико-технічні характеристики. Класифікація пожежно-рятувальних автомобілів за типом виконуваних робіт, типом базового шасі, типом систем управління, і тому подібне. Маркування пожежних автомобілів.

Метод проведення. Практичне заняття.

Тема 2. Основні параметри і тактико-технічні характеристики пожежно-рятувальних автомобілів. Розмірні параметри (довжина, ширина, висота); база, колія передніх і задніх коліс; передній і задній кути звису, дорожні просвіти, радіуси повороту. Параметри маси автомобіля: суха маса, власна маса, повна маса, маса, яка припадає на передні і задні колеса.
Параметри, що характеризують тактико-технічні можливості пожежно-рятувальних автомобілів стосовно подання вогнегасячих речовин і виконання робіт при гасінні пожеж.
Метод проведення. Класно-групове заняття.
 
Тема 3. Основні пожежні автомобілі. Призначення, загальна будова і область застосування автоцистерн і насосно-рукавних автомобілів. Призначення, розташування, будова і взаємодія основних агрегатів і систем спеціального призначення. Технічні вимоги, які вимагаються до основних пожежних автомобілів. Зміни в конструкції рами базового шасі автомобіля. Розташування і кріплення кузова, кабіни, підніжок, бензобака.

Метод проведення. Класно-групове і практичне заняття.
 
Тема 4. Пожежні автомобілі спеціального призначення. Загальні відомості про пожежні автомобілі спеціального призначення, які є на озброєнні в підрозділах органів цивільного. Призначення, загальна будова, основні параметри, принцип роботи. Технічні вимоги, які вимагаються до спеціальних пожежних автомобілів. Область застосування пожежних автомобілів спеціального призначення на пожежі. Порядок їх технічного обслуговування, ремонту і випробувань. Техніка безпеки при роботі на пожежних автомобілях спеціального призначення.
Метод проведення. Класно-групове і практичне заняття.
 
Прослухати

Tema 5. Osnovni parametry i taktyko-tekhnichni dani pozhezhnykh avtomobiliv.
Rozmirni parametry (dovzhyna, shyryna, vysota); baza, koliya perednikh i zadnikh kolis; peredniy̆ i zadniy̆ kuty zvysu, dorozhni prosvity, radiusy povorotu.
Parametry masy avtomobilya: sukha masa, vlasna masa, povna masa, masa, yaka prypadaye na peredni i zadni kolesa.
Parametry, shcho kharakteryzuyutʹ taktyko-tekhnichni mozhlyvosti pozhezhnykh avtomobiliv stosovno podannya ohnetushchashchikh rechovyn i vykonannya robit pry hasinni pozhezh.
Metod provedennya. Klasno-hrupove zanyattya.
 
Tema 6. Pozhezhni avtomobili osnovnoho pryznachennya.
Pryznachennya, zahalʹna budova i oblastʹ zastosuvannya avtotsystern i nasosno-rukavnykh avtomobiliv. Pryznachennya, roztashuvannya, prystriy̆ i vzayemodiya osnovnykh ahrehativ i system spetsialʹnoho pryznachennya. Tekhnichni vymohy, yaki pred'yavlyayutʹsya do osnovnykh pozhezhnykh avtomobiliv.
Zminy v konstruktsiï ramy bazovoho shasi avtomobilya. Roztashuvannya i kriplennya kuzova, kabiny, pidnizhok, benzobaka.
Metod provedennya. Klasno-hrupove i praktychne zanyattya.
 
Tema 7. Pozhezhni avtomobili spetsialʹnoho pryznachennya.
Zahalʹni vidomosti pro pozhezhnykh avtomobilyakh spetsialʹnoho pryznachennya ye na ozbroyenni v pidrozdilakh orhaniv protypozhezhnoï sluzhby. Pryznachennya, zahalʹna budova, osnovni parametry, pryntsyp roboty. Tekhnichni vymohy, yaki pred'yavlyayutʹsya do spetsialʹnykh pozhezhnykh avtomobiliv.
Oblastʹ zastosuvannya pozhezhnykh avtomobiliv spetsialʹnoho pryznachennya na pozhezhi. Poryadok ïkh tekhnichnoho obsluhovuvannya, remontu i vyprobuvanʹ. Tekhnika bezpeky pry roboti na pozhezhnykh avtomobilyakh spetsialʹnoho pryznachennya.
Metod provedennya. Klasno-hrupove i praktychne zanyattya.
 
Tema 8. Shasi pozhezhnykh avtomobiliv.
Korotka tekhnichna kharakterystyka shasi avtomobiliv ZIL, HAZ, KamAZ, «Ural», UAZ.
Zahalʹne prystriy̆ i pryntsyp roboty karbyuratornykh i dyzelʹnykh dvyhuniv. Systema kharchuvannya dyzelʹnykh dvyhuniv. Elektroobladnannya, transmisiya, khodova chastyna. Systemy upravlinnya. Kabina i kuzov. Pryznachennya, roztashuvannya ta vymohy do tekhnichnoho stanu.
Metod provedennya. Klasno-hrupove i praktychne zanyattya.

Словник - Переглянути докладний словник

 Тема 5. Додаткова трансмісія спеціальних агрегатів пожежно-рятувальних автомобілів.
Карданна передача приводу пожежного насоса. Призначення карданної передачі. Схема передачі обертового моменту від двигуна до насоса. Пристрій карданної передачі, проміжного вала та його опор. Основні несправності карданної передачі, їх ознаки та причини, способи їх усунення. Роботи, що виконуються при технічному обслуговуванні, і прийоми їх виконання;
Призначення і принцип роботи коробки відбору потужності та механізму її включення і управління. Робота коробки при відборі потужності. Масла, що застосовуються для змащування коробки відбору потужності. Терміни доливання і заміни мастила. Основні несправності коробки відбору потужності. Ознаки та причини несправностей і способи їх усунення. Роботи, що виконуються при технічному обслуговуванні, і прийоми їх виконання.
Метод проведення. Класно-групове заняття.
 
Тема 6. Пожежні насоси. Призначення і принцип роботи пожежного відцентрового насоса. Будова насосів. Призначення основних вузлів і деталей насоса. Призначення і розташування: контрольних приладів (мановакуумметри, тахометра); вакуум-клапана; Пінозмішувачі, засувок; трубопроводів, вентилів; зливного крана та інших водопінних комунікацій. Кріплення насосів на рамі автомобіля. Масла, що застосовуються для змащування насоса. Терміни заміни мастила. Основні несправності пожежних насосів. Ознаки та причини несправностей і способи їх усунення. Перевірка герметичності насоса. Роботи при технічному обслуговуванні пожежного насоса і прийоми їх виконання. Технічна характеристика досліджувальних насосів: продуктивність; частота обертання вала; найбільша висота всмоктування. Технічне обслуговування пожежного насоса, робота з насосом при подачі води і піни.

Метод проведення. Класно-групове і практичне заняття.
 Прослухати

Tema 9. Dodatkova transmisiya spetsialʹnykh ahrehativ pozhezhnykh avtomobiliv.
Kardanna peredacha pryvodu pozhezhnoho nasosa. Pryznachennya kardannoï peredachi. Skhema peredachi momentu, shcho krutytʹsya vid dvyhuna do nasosa. Prystriy̆ kardannoï peredachi, promizhnoho vala ta y̆oho opor. Osnovni nespravnosti kardannoï peredachi, ïkh oznaky ta prychyny, sposoby ïkh usunennya Roboty, shcho vykonuyutʹsya pry tekhnichnomu obsluhovuvanni, i pryy̆omy ïkh vykonannya;
Pryznachennya i pryntsyp roboty korobky vidboru potuzhnosti ta mekhanizmu ïï vklyuchennya i upravlinnya. Robota korobky pry vidbori potuzhnosti. Masla, shcho zastosovuyutʹsya dlya zmashchuvannya korobky vidboru potuzhnosti. Terminy dolyvannya i zaminy mastyla. Osnovni nespravnosti korobky vidboru potuzhnosti. Oznaky ta prychyny nespravnostey̆ i sposoby ïkh usunennya. Roboty, shcho vykonuyutʹsya pry tekhnichnomu obsluhovuvanni, i pryy̆omy ïkh vykonannya.
Metod provedennya. Klasno-hrupove zanyattya.
 
Tema 10. Pozhezhni nasosy.
Pryznachennya i pryntsyp roboty pozhezhnoho vidtsentrovoho nasosa, kombinovanoho z shchablem vysokoho tysku. Prystriy̆ nasosiv. Pryznachennya osnovnykh vuzliv i detaley̆ nasosa. Pryznachennya i roztashuvannya: kontrolʹnykh pryladiv (manovakuummetry, takhometra); vakuum-klapana; Pinozmishuvachi, zasuvok; truboprovodiv, ventyliv; zlyvnoho krana ta inshykh vodopinnykh komunikatsiy̆. Kriplennya nasosiv na rami avtomobilya. Masla, shcho zastosovuyutʹsya dlya zmashchuvannya nasosa. Terminy mastyla. Osnovni nespravnosti pozhezhnykh nasosiv. Oznaky ta prychyny nespravnostey̆ i sposoby ïkh usunennya. Perevirka hermetychnosti nasosa.
Roboty pry tekhnichnomu obsluhovuvanni pozhezhnoho nasosa i pryy̆omy ïkh vykonannya.
Tekhnichna kharakterystyka doslidzhuvanykh nasosiv: produktyvnistʹ; chastota obertannya vala; nay̆bilʹsha vysota vsmoktuvannya.
Tekhnichne obsluhovuvannya pozhezhnoho nasosa, robota z nasosom z podachi vody i piny.
Metod provedennya. Klasno-hrupove i praktychne zanyattya.
 
Tema 11. Koshty, prylady i aparaty pozhezhohasinnya.
Zasoby pinnoho hasinnya, vohnehasni vlastyvosti, oblastʹ zastosuvannya. Protses pinoutvorennya. Pravyla zberihannya pinoutvoryuvacha. Prylady ta aparaty pinnoho hasinnya. Penosmesytely: pryznachennya, vydy, budovu, pryntsyp diï i tekhnichna kharakterystyka. Ustanovka Pinozmishuvacha na nasosi ta pid'yednannya truboprovodiv.
Penoslivnye ta pinoutvoryuyuchi prystroï: pryznachennya, vydy, prystriy̆. Robota povitryano-pinnykh stvoliv, heneratoriv piny. Osnovni nespravnosti pryladiv ta aparativ pinnoho hasinnya. Oznaky ta prychyny nespravnostey̆ i sposoby ïkh usunennya.
Perevirka roboty Pinozmishuvacha. Tekhnichne obsluhovuvannya pryladiv i aparativ pozhezhohasinnya. Podacha povitryano-mekhanichnoï piny.
Metod provedennya. Klasno-hrupove i praktychne zanyattya.

Словник - Переглянути докладний словник

Тема 7. Пожежні мотопомпи. Призначення, типи пожежних мотопомп, область їх застосування. Основні технічні характеристики і будова мотопомп. Робочий цикл двотактного двигуна. Охолодження двигуна. Система живлення. Система запалювання. Загальна будова і робота одноступінчатого відцентрового насоса і вакуум-апарата. Пожежне обладнання мотопомпи. Основні несправності мотопомпи, їх ознаки та причини, способи усунення, затримки в роботі та способи їх усунення. Пуск, робота мотопомпи та догляд за нею. Експлуатація мотопомпи. Техніка безпеки при роботі з мотопомпою. Роботи при технічному обслуговуванні мотопомпи. Метод проведення. Класно групове заняття.

Тема 8. Система додаткового охолодження двигуна, обігрів ємкостей для води, піноутворювача та насосного відсіку. Призначення, будова і робота системи додаткового охолодження. Контроль за температурою охолоджувальної рідини. Регулювання температури охолоджуючої рідини. Основні несправності системи додаткового охолодження. Ознаки та причини несправностей і способи їх усунення. Обігрів ємкостей для води, піноутворювача та насосного відсіку. Підігрів води. Необхідність в обігріві цистерни, бака і насосного відсіку. Будова і робота системи обігріву та підігрівача води. Включення і вимикання системи обігріву та підігрівача. Основні несправності системи обігріву та підігрівача, ознаки та причини несправностей, способи їх усунення. Роботи при технічному обслуговуванні системи обігріву, додаткового охолодження, підігрівача і прийоми їх виконання.
Метод проведення. Класно-групове і практичне заняття.
 
Тема 9. Вакуумна система. Блок газоструйного вакуум-апарату та газової сирени.
Призначення, розташування, будова і робота газоструйного вакуум-апарату та газової сирени.
Органи управління роботою вакуум-апарату та газової сирени. Основні несправності блоку газоструйного вакуум-апарату та газової сирени. Ознаки та причини несправностей і способи їх усунення. Роботи при технічному обслуговуванні вакуум-апарату та газової сирени і прийоми їх виконання.
Призначення, розташування і взаємодія приладів вакуумної системи. Пристрій і принцип дії вакуумного клапана насоса. Прийоми включення вакуумної системи. Основні несправності вакуумної системи. Ознаки та причини несправностей і способи їх усунення.
Роботи при технічному обслуговуванні вакуумної системи і прийоми їх виконання.
Метод проведення. Класно-групове і практичне заняття.
 
Тема 10. Органи управління. Контрольно-вимірювальні прилади пожежних автомобілів.
Розташування та призначення важелів: зчеплення, коробки відбору потужності, газоструйного вакуум-апарата, вакуумного клапана насоса, дросельної заслінки карбюратора. Будова приводів органів управління та їх регулювання. Прийоми дії органами управління. Ознаки та причини несправностей і способи їх усунення. Роботи при технічному обслуговуванні органів управління і прийоми їх виконання. Контрольно-вимірювальні прилади пожежних автомобілів. Призначення, будову, принцип дії і розташування мановакуумметри, тахометра, лічильника мотогодин і покажчика рівня води в цистерні. Порядок їх випробування, технічного обслуговування і ремонту.
Метод проведення. Класно-групове заняття.
 
Тема 11. Ємкість для води і піноутворювача. Будова цистерни для води і бака для піноутворювача. Призначення і розташування хвилеломів, горловини, контрольної трубки, відстійника і труб підігріву. Кріплення цистерни і бака на рамі автомобіля. Підключення водопінних комунікацій. Основні несправності ємкостей для води та піноутворювача і способи їх усунення. Роботи при технічному обслуговуванні ємкостей і прийоми їх виконання.
Метод проведення. Класно-групове заняття.
 
Тема 12. Додаткове електрообладнання пожежних автомобілів. Обігрівач кабіни бойового розрахунку. Призначення і розташування приладів освітлення і сигналізації. Принцип дії і розташування перемикачів, вимикачів і запобіжників. Електричні дроти і їх кріплення. Схема додаткового електроустаткування. Основні несправності додаткових приладів освітлення і сигналізації. Ознаки та причини несправності і способи їх усунення. Будова і принцип роботи бензоелектричного обігрівача. Управління та контроль за роботою обігрівача. Інструкція з експлуатації обігрівача заводу-виготовлювача. Основні несправності опалювача, способи їх усунення. Роботи при технічному обслуговуванні опалювача і прийоми їх виконання.
Метод проведення. Класно-групове і практичне заняття

Тема 13. Кузов. Пожежно-технічне обладнання. Кабіна бойового розрахунку і кузов досліджуваних пожежних автомобілів. Розташування та призначення відсіків для пожежного обладнання. Будова замків і обмежувачів дверей відсіків. Кріплення кузова. Призначення, розміщення і кріплення водопінного обладнання, ПТО. Норми табельної належності.
Роботи при технічному обслуговуванні кузова і прийоми їх виконання.

Метод проведення. Класно-групове і практичне заняття.
 

Тема 14. Діагностування технічного стану пожежно-рятувальних автомобілів і їх спеціальних агрегатів. Призначення, мета і завдання технічного діагностування пожежно-рятувальних автомобілів. Місце діагностики в технологічному процесі технічного обслуговування і ремонту автомобілів. Організація ділянок поста (станції) діагностування пожежно-рятувальних автомобілів. Заключення про технічний стан агрегатів або вузла за результатами діагностування.
Нормативні значення параметрів діагностування. Перелік діагностичного обладнання.
Перевірка та випробування спеціальних агрегатів пожежно-рятувальних автомобілів за відсутності діагностичних засобів. Технологія діагностування основних пожежних автомобілів при технічному обслуговуванні. Технологія діагностування спеціальних агрегатів пожежних автодрабин і колінчастих підйомників. Діагностичні карти перевірки технічного стану пожежних автомобілів. Техніка безпеки при діагностуванні автомобілів. Діагностування основних пожежних автомобілів при технічному обслуговуванні та ремонті.

Метод проведення. Класно-групове і практичне заняття.
 
Тема 15. Кваліфікаційні вимоги та обов'язки водія пожежно-рятувального автомобіля.
Додаткові професійні вимоги, які вимагаються від водія пожежно-рятувального автомобіля. Обов'язки водія пожежно-рятувального автомобіля: при зміні караулів, на бойовому чергуванні, при веденні бойових дій на пожежі.

Метод проведення. Класно-групове заняття.
 
Тема 16. Технічне обслуговування та ремонт пожежних автомобілів. Види і періодичність технічного обслуговування. Зміст робіт при проведенні технічного обслуговування №1, №2, сезонного обслуговування, при підготовці автомобіля до здачі під час зміни варт і перед постановкою автомобіля в бойовий розрахунок після повернення його з пожежі або навчання.
План-графік і облік технічного обслуговування. Організація проведення технічного обслуговування в підрозділі технічної служби, з використанням пересувної ремонтної майстерні.
Розкріплення обсягу робіт технічного обслуговування пожежного автомобіля серед водіїв.
Обладнання, пристрої та інструмент, необхідний для виконання технічного обслуговування.
Система, види і методи ремонту пожежно-рятувальних автомобілів. Фактори, що впливають на величину і норми міжремонтних пробігів пожежних автомобілів. Здача автомобілів в ремонт і отримання з ремонту. Організація проведення ремонту. Технічні вимоги до пожежно-рятувального автомобіля після ремонту. Технічна документація на ремонт пожежного автомобіля, облік ремонту. Техніка безпеки при ремонті пожежних автомобілів.

Технічне обслуговування та ремонт пожежного автомобіля. Ведення технічної документації на ремонт пожежного автомобіля. Розкріплення обсягу робіт технічного обслуговування пожежного автомобіля і його проведення.

Метод проведення. Класно-групове і практичне заняття.
 
Тема 17. Технічна документація. Норми витрати палива і мастильних матеріалів, прийоми їх економії. Технічний паспорт, формуляр і експлуатаційна картка пожежного автомобіля. Графік технічного обслуговування, журнал технічного обслуговування пожежного автомобіля, картки обліку роботи автомобільних шин і акумуляторних батарей. Періодичність та правила їх заповнення. Норми витрати рідкого палива і мастильних матеріалів для пожежних, оперативно-службових легкових і вантажних автомобілів, автобусів, мотоциклів, мотопомп, димососів.
Літня і зимова норми витрати палива. Порядок списання пального. Методи і прийоми економічного керування автомобілем. Регулювання систем автомобіля на економічне витрачання палива. Особливості експлуатації та витрати палива в екстремальних умовах. Вплив кваліфікації водія на витрату палива.

Метод проведення. Класно-групове заняття.

Прослухати

Tema 18. Kuzov. Pozhezhno-tekhnichne obladnannya.
Kabina boy̆ovoho rozrakhunku i kuzov doslidzhuvanykh pozhezhnykh avtomobiliv. Roztashuvannya ta pryznachennya vidsikiv dlya pozhezhnoho obladnannya. Prystriy̆ zamkiv i obmezhuvachiv dverey̆ vidsikiv. Kriplennya kuzova.
Pryznachennya, rozmishchennya i kriplennya vodopinnoho obladnannya, PTO. Normy tabelʹnoï nalezhnosti.
Roboty pry tekhnichnomu obsluhovuvanni kuzova i pryy̆omy ïkh vykonannya.
Metod provedennya. Klasno-hrupove i praktychne zanyattya.
 
Tema 19. Diahnostuvannya tekhnichnoho stanu pozhezhnykh avtomobiliv i ïkh spetsialʹnykh ahrehativ.
Pryznachennya, meta i zavdannya tekhnichnoho diahnostuvannya pozhezhnykh avtomobiliv. Mistse diahnostyky v tekhnolohichnomu protsesi tekhnichnoho obsluhovuvannya i remontu pozhezhnykh avtomobiliv. Orhanizatsiya dilyanok posta (stantsiï) diahnostuvannya pozhezhnykh avtomobiliv. Postanovka diahnozu pro tekhnichnyy̆ stan ahrehativ abo vuzla za rezulʹtatamy diahnostuvannya.
Normatyvni znachennya parametriv diahnostuvannya. Perelik diahnostychnoho obladnannya.
Perevirka ta vyprobuvannya spetsialʹnykh ahrehativ pozhezhnykh avtomobiliv za vidsutnosti diahnostychnykh zasobiv. Tekhnolohiya diahnostuvannya osnovnykh pozhezhnykh avtomobiliv pry tekhnichnomu obsluhovuvanni. Tekhnolohiya diahnostuvannya spetsialʹnykh ahrehativ pozhezhnykh avtodrabyn i kolinchastykh pidy̆omnykiv.
Diahnostychni karty perevirky tekhnichnoho stanu pozhezhnykh avtomobiliv.
Tekhnika bezpeky pry diahnostuvanni avtomobiliv.
Diahnostuvannya osnovnykh pozhezhnykh avto mobiliv pry tekhnichnomu obsluhovuvanni ta remonti.
Metod provedennya. Klasno-hrupove i praktychne zanyattya.
 
Tema 20. Kvalifikatsiy̆ni vymohy ta obov'yazky vodiya pozhezhnoho avtomobilya.
Dodatkovi profesiy̆ni vymohy, yaki pred'yavlyayutʹsya do vodiya pozhezhnoho avtomobilya. Obov'yazky vodiya pozhezhnoho avtomobilya: pry zmini karauliv, na boy̆ovomu cherhuvanni, pry vedenni boy̆ovykh diy̆ na pozhezhi.
Metod provedennya. Klasno-hrupove zanyattya.
 
Tema 22. Tekhnichne obsluhovuvannya ta remont pozhezhnykh avtomobiliv.
Vydy i periodychnistʹ tekhnichnoho obsluhovuvannya. Zmist robit pry provedenni tekhnichnoho obsluhovuvannya № 1, № 2, sezonnoho obsluhovuvannya, pry pidhotovtsi avtomobilya do zdachi pid chas zminy vart i pered postanovkoyu avtomobilya v boy̆ovyy̆ rozrakhunok pislya povernennya y̆oho z pozhezhi abo navchannya.
Plan-hrafik i oblik tekhnichnoho obsluhovuvannya. Orhanizatsiya provedennya tekhnichnoho obsluhovuvannya v pidrozdili tekhnichnoï sluzhby, z vykorystannyam peresuvnoï remontnoï may̆sterni.
Rozkriplennya obsyahu robit tekhnichnoho obsluhovuvannya pozhezhnoho avtomobilya sered vodiïv.
Obladnannya, prystroï ta instrument, neobkhidnyy̆ dlya vykonannya tekhnichnoho obsluhovuvannya.
Systema, vydy i metody remontu pozhezhnykh avtomobiliv. Faktory, shcho vplyvayutʹ na velychynu i normy mizhremontnykh probihiv pozhezhnykh avtomobiliv. Zdacha avtomobiliv v remont i otrymannya z remontu. Orhanizatsiya provedennya remontu. Tekhnichni vymohy do pozhezhnoho avtomobilya pislya remontu. Tekhnichna dokumentatsiya na remont pozhezhnoho avtomobilya, oblik remontu. Tekhnika bezpeky pry remonti pozhezhnykh avtomobiliv.
Tekhnichne obsluhovuvannya ta remont pozhezhnoho avtomobilya. Vedennya tekhnichnoï dokumentatsiï na remont pozhezhnoho avtomobilya. Rozkriplennya obsyahu robit tekhnichnoho obsluhovuvannya pozhezhnoho avtomobilya i y̆oho provedennya.
Metod provedennya. Klasno-hrupove i praktychne zanyattya.
 
Tema 22. Tekhnichna dokumentatsiya. Normy vytraty palyva i mastylʹnykh materialiv, pryy̆omy ïkh ekonomiï.
Tekhnichnyy̆ pasport, formulyar i ekspluatatsiy̆na kartka pozhezhnoho avtomobilya. Hrafik tekhnichnoho obsluhovuvannya, zhurnal tekhnichnoho obsluhovuvannya pozhezhnoho avtomobilya, kartky obliku roboty avtomobilʹnykh shyn i akumulyatornykh batarey̆. Periodychnistʹ ta pravyla ïkh zapovnennya.
Normy vytraty ridkoho palyva i mastylʹnykh materialiv dlya pozhezhnykh, operatyvno-sluzhbovykh lehkovykh i vantazhnykh avtomobiliv, avtobusiv, mototsykliv, motopomp, dymososiv.
Litnya i zymova normy vytraty palyva. Poryadok spysannya palʹnoho. Ponyattya pro palyvnoï ekonomichnosti avtomobiliv i vytrati palyva. Metody i pryy̆omy ekonomichnoho keruvannya avtomobilem. Rehulyuvannya system avtomobilya na ekonomichne vytrachannya palyva. Osoblyvosti ekspluatatsiï ta vytraty palyva v ekstremalʹnykh umovakh. Vplyv kvalifikatsiï vodiya na vytratu palyva.
Metod provedennya. Klasno-hrupove zanyattya.

Словник - Переглянути докладний словник

Тема 18. Мобільні радіостанції та порядок ведення радіообміну.
Призначення і типи мобільних радіостанцій. Загальна будова досліджуваної радіостанції. Підключення радіостанції до джерела живлення на автомобілі. Розташування та підключення антен. Включення радіостанції, робота в режимі прийому і передачі. Правила ведення радіообміну.
Метод проведення. Класно-групове і практичне заняття.
 
Тема 19. Основи тактики гасіння пожеж. Загальні поняття про пожежну тактику. Основні дії підрозділів органів цивільного захисту при гасінні пожежі. Зміст робіт водія при проведенні бойових дій на пожежі. Характерні помилки, допущені водіями при гасінні пожежі.
Метод проведення. Класно-групове заняття.
 
Тема 20. Первинні засоби гасіння пожежі. Вогнегасники: класифікація, призначення, пристрій і принцип дії пінних, повітряно-пінних, порошкових, вуглекислотних, рідинних і аерозольних вогнегасників і правила роботи з ними. Догляд за вогнегасниками.
Сипучі вогнегасні речовини, азбестові покривала (кошми, накидки), область їх застосування та правила використання. Гасіння рідини, що горить повітряно-пінним, порошковим і вуглекислотним вогнегасниками.

Метод проведення. Класно-групове заняття.
 
Тема 21. Пожежно-технічне обладнання та прийоми роботи з ним. Види, призначення і будова пожежно-технічного обладнання. Всмоктуючі рукава, їх призначення і коротка характеристика. Всмоктувальна сітка, її призначення, будова і використання. Ключі для з'єднувальних, всмоктувальних і напірних рукавів. Напірні рукава, їх призначення і коротка характеристика. Довжина, діаметри і маркування рукавів. Порядок експлуатації, зберігання, догляду та випробування пожежних рукавів. Водозбірник для пожежних рукавів, з'єднувальні рукавні головки, прокладки, затримки, затиски, сідла, містки, їх призначення і використання при прокладанні рукавних ліній.

Пожежні стволи для подачі води (перекривні, розпилювачі, комбіновані, лафетні), насадки та їх призначення. Поняття про витрату води і дальності струменя. Залежність їх від тиску і насадки. Реакція струменя. Умовні позначення стволів. Короткі відомості про будову ручних стволів та їх застосування. Поняття про лафетні стволи. Гідроелеватор і водозбиральний ежектор. Їх призначення, будова, порядок роботи.

Рукавні розгалуження, їх призначення і будова. Порядок роботи з розгалуженнями (особливо в зимовий час) і догляд за ними. Техніка безпеки при роботі з рукавами, рукавними котушками, при складанні рукавної лінії для заборі води. Збір рукавної лінії для забору води. Забір і подача води за допомогою гідроелеватора і водозабирального ежектора.
Метод проведення. Класно-групове і практичне заняття.
 
Тема 22. Протипожежне водопостачання. Вода - основний засіб гасіння пожеж. Фізичні та вогнегасні властивості води. Способи застосування води для цілей гасіння пожеж. Загальні відомості про пожежне водопостачання району, міста, об'єкта. Види і розташування вододжерел, які можуть бути використані для гасіння пожежі. Основи гідравліки, поняття про гідравлічний удар, втрати напору рукавної лінії, граничні відстані, на які може бути подана вода по рукавах одним пожежним автомобілем за різних умов. Особливості подачі води на різних ділянках місцевості.

Пожежний гідрант, його призначення і будова, розташування пожежних гідрантів на водогінній мережі. Покажчики гідрантів і правила користування ними. Особливості експлуатації пожежних гідрантів у літній і зимовий час. Відкачування води із стояка гідранта.
Пожежна колонка, її призначення і будова. Взаємодія частин гідранта і колонки при установці колонки на гідрант, пуск та закриття води. Можливі несправності в роботі колонки і гідранта (забруднення і пошкодження різьби, пошкодження гумового кільця кулі гідранта) і способи їх усунення. Техніка безпеки при встановленні пожежного автомобіля на вододжерела і при роботі з пожежною колонкою. Відкривання кришки гідранта, встановлення колонки на гідрант і пуск води в рукавну лінію. Установка пожежного автомобіля на гідрант.
Установка пожежного автомобіля для забору води з водойми. Робота пожежних автомобілів при подачі води в перекачку і на лафетних стволів. Планшет вододжерел.

Метод проведення. Класно-групове і практичне заняття.
 
Тема 23. Елементи теорії та основи безпеки руху пожежних автомобілів. Правила дорожнього руху автомобілів, обладнаних спеціальними світловими і звуковими сигналами.
Елементи теорії руху автомобіля. Сили, що діють на автомобіль. Розташування центра ваги пожежного автомобіля.

Поняття про прискорення. Середня швидкість руху. Гальмування автомобіля. Величини гальмівних сил на колесах. Зупинний і гальмівний шлях, уповільнення руху. Інерція автомобіля. Сили, що діють на автомобіль при криволінійному русі. Стійкість і керованість пожежного автомобіля. Можливість перекидання автомобіля. Допустимі швидкості руху в залежності від радіуса повороту. Поняття про занесення автомобіля. Умови, що викликають бічний занос. Прохідність автомобіля.

Безпека руху пожежних автомобілів. Загальні обов'язки водіїв автомототранспорту. Вимоги безпеки до водіння автомобілів, обладнаних спеціальними звуковими і світловими сигналами.
Обов'язкові заборони для водія при керуванні автомобілем. Небезпечні наслідки при недотриманні встановлених заборон. Порядок оформлення аварій на місці події. Вивчення елементів транспортної географії міста (району) - територіального розташування об'єктів, складних вузлів перетину, найбільш вигідних транспортних шляхів, небезпечних ділянок на маршрутах, розміщення засобів регулювання руху.

Попереджувальні сигнали, які подаються водієм автомобіля. Значення подачі сигналів та вимоги до водія. Заборона користування звуковими сигналами і де допускається включення сигналів. Небезпечні наслідки недотримання правил подачі попереджувальних сигналів.
Фактори, в залежності від яких водій вибирає швидкість руху. Вибір безпечної швидкості при наближенні до перехрестя. Небезпечні наслідки неправильного вибору швидкості. Умови безпечного обгону. Додаткові сигнали про обгоні та умови їх застосування. Небезпека подвійного обгону. Небезпечні наслідки недотримання правил обгону.

Метод проведення. Класно-групове заняття.
 
Тема 24. Правила з охорони праці в підрозділах органів цивільного захисту. Вимоги правил охорони праці до службових приміщень. Вимоги до пожежно-рятувальної техніки, пожежно-технічного обладнання, бойовий одяг, спорядження і заходи безпеки при технічному обслуговуванні пожежно-рятувальних автомобілів. Техніка безпеки при діагностуванні технічного стану пожежно-рятувальних автомобілів. Техніка та заходи безпеки при роботі на підйомних механізмах, компресорах для підкачування автомобільних шин.

Вимоги правил охорони праці при несенні служби, гасінні пожеж та ліквідації надзвичайних ситуацій. Техніка безпеки при несенні служби під час збору та виїзді по тривозі, прямуванні на пожежу (аварію), стихійне лихо, заняття і при поверненні в підрозділ; техніка безпеки при бойовому розгортанні та гасінні пожеж.

Метод проведення. Класно-групове заняття.
 
Тема 25. Робота на пожежних автомобілях. Правила слідуванняя пожежних автомобілів на пожежі і навчання та при поверненні до підрозділу. Вибір місця для установки автомобіля, мотопомпи для забору води з водних джерел. Прокладка всмоктуючої і напірної лінії. Пуск і дія вакуум-апарата, насоса і подача води в рукавні лінії. Забір води з гідранта, з відкритого водоймища і цистерни. Подача води насосом за допомогою гідроелеватора з глибин і відстаней, що перевищують практичні межі всмоктування. Граничні відстані, на які може бути подана вода по рукавах одним пожежним автомобілем за різних умов. Поняття про втрати тиску в рукавних лініях. Робочий тиск для напірних пожежних рукавів.

Робота пожежних автомобілів при подачі води в перекачку і на лафетних стволів. Подача повітряно-механічної і високократної піни насосами від автоцистерн, не обладнаних змішувачами, і від автонасосів і автоцистерн, які обладнані стаціонарними змішувачами. Контроль за роботою двигуна і насоса при тривалій роботі. Перевірка відцентрових насосів на герметичність і продуктивність за спрощеною методикою.

Метод проведення. Класно-групові та практичні заняття.

Прослухати

Tema 23. Mobilʹni radiostantsiï ta poryadok vedennya radioobminu.
Pryznachennya i typy mobilʹnykh radiostantsiy̆. Zahalʹne prystriy̆ doslidzhuvanoï radiostantsiï. Pidklyuchennya radiostantsiï do dzherela zhyvlennya na avtomobili. Roztashuvannya ta pidklyuchennya anten. Vklyuchennya radiostantsiï, robota v rezhymi pryy̆omu i peredachi. Pravyla vedennya radioobminu.
Metod provedennya. Klasno-hrupove i praktychne zanyattya.
 
Tema 24. Zahalʹni vidomosti pro horinnya i horyuchykh rechovynakh.
Zahalʹne ponyattya pro protses horinnya. Korotki vidomosti pro pozhezhnu nebezpeku i kharakteri horinnya nay̆bilʹsh poshyrenykh horyuchykh rechovyn. Temperatura zay̆mannya, shvydkistʹ horinnya v zalezhnosti vid yzmelʹchennosty rechovyny, zmochuvanistʹ vodoyu, zdatnistʹ utvoryuvaty vybukhonebezpechni sumishi. Zahalʹni vidomosti pro osnovni ohnetushchashchikh rechovynakh ta sposobakh hasinnya.
Metod provedennya. Klasno-hrupove zanyattya.
 
Tema 25. Osnovy taktyky hasinnya pozhezh.
Zahalʹni ponyattya pro pozhezhnu taktyku. Osnovni diï pidrozdiliv orhaniv protypozhezhnoï sluzhby pry hasinni pozhezhi. Zmist robit vodiya pry provedenni boy̆ovykh diy̆ na pozhezhi.
Kharakterni pomylky, dopushcheni vodiyamy pry hasinni pozhezhi.
Metod provedennya. Klasno-hrupove zanyattya.
 
Tema 26. Pervynni zasoby hasinnya pozhezhi.
Vnutrishni pozhezhni krany. Vohnehasnyky: klasyfikatsiya, pryznachennya, prystriy̆ i pryntsyp diï pinnykh, povitryano-pinnykh, poroshkovykh, vuhlekyslotnykh, ridynnykh i aerozolʹnykh vohnehasnykiv i pravyla roboty z nymy. Dohlyad za vohnehasnykamy.
Sypuchi vohnehasni rechovyny, azbestovi pokryvala (koshmy, nakydky), oblastʹ ïkh zastosuvannya ta pravyla vykorystannya.
Hasinnya ridyny, shcho horytʹ povitryano-pinnym, poroshkovym i vuhlekyslotnym vohnehasnykamy.
Metod provedennya. Klasno-hrupove zanyattya.
 
Tema 27. Pozhezhno-tekhnichne obladnannya ta pryy̆omy roboty z nym.
Vydy, pryznachennya i budovu pozhezhno-tekhnichnoho obladnannya. Vsmoktuyuchi rukavy, ïkh pryznachennya i korotka kharakterystyka. Usmoktuvalʹna sitka, ïï pryznachennya, prystriy̆ i vykorystannya. Klyuchi dlya z'yednuvalʹnykh, vsmoktuvalʹnykh i napirnykh rukaviv.
Napirni rukavy, ïkh pryznachennya i korotka kharakterystyka.
Dovzhyna, diametry i markuvannya rukaviv. Poryadok ekspluatatsiï, zberihannya, dohlyadu ta vyprobuvannya pozhezhnykh rukaviv.
Vodozbirnyk dlya pozhezhnykh rukaviv, z'yednuvalʹni rukavni holovky, prokladky, zatrymky, zatysky, sidla, mistky, ïkh pryznachennya i vykorystannya pry prokladanni rukavnykh liniy̆.
Pozhezhni stvoly dlya podachi vody (perekryvnye, rozpylyuvachi, kombinovani, lafetni), nasadky ta ïkh pryznachennya. Ponyattya pro vytratu vody i dalʹnosti strumenya. Zalezhnistʹ ïkh vid tysku u nasadka. Reaktsiya strumenya. Umovni poznachennya stovburiv. Korotki vidomosti pro prystriy̆ ruchnykh stvoliv ta ïkh zastosuvanni. Ponyattya pro lafetnykh stovburakh. HIdroelevator i vodouborochnyy̆ ezhektor. Ïkh pryznachennya, prystriy̆, poryadok roboty.
Rukavni roz·haluzhennya, ïkh pryznachennya i prystriy̆. Poryadok roboty z roz·haluzhennyamy (osoblyvo v zymovyy̆ chas) i dohlyad za nymy. Tekhnika bezpeky pry roboti z rukavamy, rukavnymy kotushkamy, pry skladanni rukavnoï liniï dlya zaboru vody.
Zbirka rukavnoï liniï dlya zaboru vody. Zabir i podacha vody za dopomohoyu hidroelevatora i vodouborochnoho ezhektora.
Metod provedennya. Klasno-hrupove i praktychne zanyattya.
 
Tema 28. Protypozhezhne vodopostachannya.
Voda - osnovnyy̆ zasib hasinnya pozhezh. Fizychni ta vohnehasni vlastyvosti vody. Sposoby zastosuvannya vody dlya tsiley̆ hasinnya pozhezh. Zahalʹni vidomosti pro pozhezhnyy̆ vodopostachanni okhoronyayetʹsya ray̆onu, mista, ob'yekta. Vydy i roztashuvannya vododzherel, yaki mozhutʹ buty vykorystani dlya hasinnya pozhezhi. Osnovy hidravliky, ponyattya pro hidravlichnomu udari, vtraty naporu v rukavnoï liniï, hranychni vidstani, na yaki mozhe buty podana voda po rukavakh odnym pozhezhnym avtomobilem za riznykh umov. Osoblyvosti podachi vody na riznykh dilyankakh mistsevosti.

Словник - Переглянути докладний словник