Лекції Допуски і технічні вимірювання (ДПТВ)
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00 (0 Голосов)

Техніко-економічна ефективність стандартизації

Питання

1.  Складові економічної ефективності стандартизації.

2.  Техніко-економічне обґрунтування оптимального ряду.

3.  Загальна економія.

Економічна ефективність стандартизації – виражена у грошовій формі економія у результаті впровадження стандартів. Економічний ефект може проявлятись у натуральній формі (зниження трудомісткості, енергомісткості, матеріаломісткості). Його можна розрахувати на стадіях проектування, виробництва та експлуатації.

На стадії проектування економічна ефективність стандартизації досягається скороченням обсягу проектних робіт, трудомісткості, вартості і строків проектування.

На стадії виробництва економічна ефективність стандартизації визначають з урахуванням збільшення серійності випуску продукції.

На стадії експлуатації економічна ефективність стандартизації складається із знижених витрат споживачем.

У випадку, коли якість продукції залишається незмінною розрахунок економічної ефективності стандартизації виконують лише на стадії проектування та виготовлення.

Впровадження стандартизації, а саме процес уніфікації дає змогу скоротити число типорозмірів виробів, а відповідно і збільшити серійність їх випуску. Це у свою чергу, значно знижує трудомісткість виготовлення виробів. Але поряд із цими позитивними моментами скорочення числа типорозмірів виробів призводить до збільшення витрат на експлуатацію. Це пояснюється тим, що доводиться використовувати ближчий (більший) стандартний розмір виробу, який має більшу масу, що призводить до збільшення матеріаломісткості виробництва; виріб витрачає більшу потужність, що призводить до зменшення ККД.

При виборі оптимального ряду розмірів уніфікованих виробів порівнюють собівартість виготовлення сусідніх типорозмірів по одному ряду з їх собівартістю по іншому і приймають до виробництва дешевший варіант.

Внаслідок збільшення серійності собівартість уніфікованої деталі знижується і порівняно із середньою собівартістю виготовлення виробів.

Основні заходи стандартизації, які дають економічний ефект:

·  зменшення номенклатури виробів з метою збільшення серійності (економія на стадії виготовлення);

·  стандартизація методів виконання робіт (економія на стадії проектування і виробництва);

·  вибір найбільш технологічних конструкцій (економія на стадії виробництва);

·  збільшення номенклатури з метою застосування у кожному випадку продукції, яка найбільш відповідає вимогам (економія при експлуатації);

·  встановлення оптимальних параметрів (на стадії експлуатації стандартної продукції).

При порівнянні економічної ефективності стандарту кращим є той, який забезпечує найменший строк окупності капіталовкладень.