Лекції Допуски і технічні вимірювання (ДПТВ)
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00 (0 Голосов)

Суть і державна система стандартизації

Питання

1.  Виникнення і розвиток стандартизації.

2.  Суть стандартизації і її значення у підвищенні якості продукції.

3.  Державна система стандартизації.

Потреба у встановленні і застосуванні правил у будівництві, виробництві зброї та знарядь праці виникла разом із виникненням і розвитком людства. Перші приклади застосування таких правил -–письменність, календар, грошові одиниці, одиниці міри тощо.

Однотипними були у давнину елементи будівель. Кораблів, катапульт та іншої зброї. Можна сказати, що розвиток стандартизації відбувався у розрізі зростаючих потреб людства, з розвитком виробництва.

Уже наприкінці 19-го століття було стандартизовано вироби залізничного транспорту.

Початком радянського періоду розвитку стандартизації вважають 15 вересня 1925 року – День створення Комітету стандартизації при Раді праці і оборони.

У 1946 році створена міжнародна організація стандартизації ІСО. Мета цієї організації полягає у сприянні розвитку стандартизації у всьому світі. З 1973 року розроблені ІСО міжнародні стандарти стали основою для розробки національних і регіональних стандартів, що сприяє розширенню економічних зв’язків.

В Україні всіма роботами із стандартизації керує вищий орган – Державний комітет України по стандартизації, метрології і сертифікації продукції (Держстандарт України).

Стандартизація – це встановлення і застосування правил з метою упорядкування діяльності у певній області на користь зацікавлених сторін для досягнення оптимальної економії. Стандартизація ґрунтується на досягненнях науки, техніки і передового досвіду та визначає основу сучасного та майбутнього розвитку.

Діюча на даний час в Україні Державна система стандартизації (ДСС) передбачає комплекс взаємопов’язаних правил і положень, що визначають мету, завдання та напрями роботи у галузі стандартизації, категорії стандартів, порядок їх розробки, затвердження і впровадження, а також систему контролю за їх впровадженням і дотриманням.

Основні поняття і визначення стандартизації – нормативно-технічний документ (НТД), стандарт, технічні умови, однорідна продукція.

Роль, що відіграє стандартизація загалом у суспільному виробництві і державна система стандартизації зокрема полягає у:

·  сприянні підвищенню технологічного рівня продукції;

·  сприянні зростанню продуктивності праці, економії трудових ресурсів і матеріалів у всіх галузях і сферах господарської діяльності.

ДСТУ 1.0-93 “Основні положення” визначає об’єкт стандартизації, категорії стандартів, види стандартів. ДСТУ 1.2 – 93 “Державна система стандартизації. Порядок розробки державних стандартів” регламентує стадії виконання робіт по розробці стандартів та підготовки до їх впровадження.

Держстандарт України є органом державного управління, здійснює керівництво стандартизацією і метрологією, несе відповідальність за розвиток стандартизації і метрології у країні.