Електрогосподарство
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.00 (1 Голос)

Вимоги, що пред'являються до електротехнічного персоналу.

Робота електротехнічного персоналу пов'язана з можливістю ураження електричним струмом. Тому цей персонал за станом здоров'я повинен відповідати відповідним медичним вимогам, для цього перед прийомом на работу, а, згодом періодично проходять медогляд.

Електротехнічному персоналу після перевірки знань в кваліфікаційній комісії в залежності від виду роботи присвоюють 2,3,4 чи 5 кваліфікаційну групу з техніки безпеки.

До 1 групи відноситься персонал не молодше 18 років, що обслуговує електротехнічні установки (електропечі, елктрофільтри, тощо), водії самохідних машин та автокранів, прибиральники приміщень в яких розміщенні електроустановки. Для персоналу цієї групи стаж роботи не нормується, знання правил техніки безпеки не перевіряються та посвідчення не видаються.

До 2 групи відносяться електромонтери, електрослюсарі, електрозварщики, що мають стаж роботи не менше 1 місяця.

До 3 групи відносяться електромонтери, електрослюсарі, черговий та ремонтний персонал, що має освіту не менше 8 класів та стаж роботи не менше 6 місяців, та пройшли спеціальну підготовку.

До 4 групи відноситься персонал, що має стаж роботи не менше 1 року.

До 5 групи відноситься персонал, що обслуговує електроустановки зі стажем роботи не менше 5 років (майстри, техніки та інженери),

Захистні засоби в електроустановках.

Захистні засоби в електроустановках - це прилади, апарати, переносні прилади та пристрої, а, також їх окремі частини, що захищають персонал, працюючий на електроустановках від ураження електричним струмом та електричною дугою, а, також продуктами її горіння.

Основними захисними засобами являються ті, ізоляція яких витримує робочу напругу електроустановок. За допомогою цих засобів дозволяється доторкатися до струмоведучих частин, які знаходяться під напругою. В електроустановках більше 1 кВ такими засобами є оперативні та вимірювальні штанги, ізолюючі та токовимірювальні кліщі, пристрої для ремонтних робіт.

Додатковими називаються такі ізолюючі засоби, котрі самостійно не можуть захищати від ураження струмом, а є лише доповнюючими засобами до основних засобів. Додаткові засоби перевіряються напругою незалежно від напруги електроустановки, у якій вони використовуються. В електроустановках напругою більше 1 кВ додатковими засобами являються: діелектричні рукавиці, чоботи та резинові коври; ізолюючі підставки на фарфорових ізоляторах; в електроустановках до 1 кВ-діелектричні галоші, резинові коври та ізолюючі підставки.

Техніка безпеки при експлуатації електрогосподарства - 4.0 out of 5 based on 1 vote