Електрогосподарство
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 2.75 (2 Голосов)

Обслуговування конденсаторних установок. Конденсатори після відключення зберігають не безпечний для людей заряд, тому їх необхідно обслуговувати з зберіганням правил технічної експлуатації та техніки безпеки. Перед кожним відключенням конденсаторної установки зовнішнім оглядом необхідно впевнитись в справності розрядного пристрою. Не залежно від наявності розрядного пристрою перед початком робіт на відключеній конденсаторній установці через ізолюючі штанги з закріпленими на ній металічним стержнем необхідно провести Контрольний розряд. Згорівши або не справні запобіжники замінюють тільки на відключеній конденсаторній батареї після контрольного розряду всіх конденсаторів батареї. Повторне включення конденсаторної батареї (після її відключення) допустиме для конденсаторів на напругу 660В і нижче не раніше як через 5хв., при умові залишкової напруги на батареї не більше 50 В, після того, як відбувся в цей час саморозряд.

Періодичні огляди конденсаторних установок всіх напруг проводять для батарей потужністю менш 500 квар не рідше 1-го разу в місяць і вище 500-не рідше одного разу в декаду. При оглядах виконують слідуюче:

Перевіряють справність огорож та запорів, розрядних пристроїв, блокування безпеки, присутність захисних засобів та засобів гасіння пожежі;

Слідкують за чистотою конденсаторних установок та відсутність тріщин на ізоляторах;

Перевіряють цільність вставок у запобіжниках (зовнішнім оглядом), величину струму і рівномірність навантаження окремих фаз батареї (за виключенням коли нерівномірність створюється примусово), величину напруги на шинах конденсаторної установки на збірних шинах ближнього РП.

Обслуговування електричних двигунів. Перед пуском електродвигунів головного приводу великогабаритних агрегатів, а також електродвигунів, працюючих на трансмісийному приводу або в схемі технологічного взаємозв'язаного ланцюга і управляючих з різних місць, повинен подаватись попереджуючий сигнал (звуковий та інші), фіксуючим

Обслуговуючим персоналом

Електродвигуни, які довгий час знаходяться в резерві, повинні бути в стані постійної готовності до запуску, періодично оглядатись та піддаватись випробовуванням.

Електродвигуни підлягають негайному відключенню від мережі при нещасних випадках (або їх загрозі), які трапилися з людиною, при появі диму або вогню з електродвигуна і пускової апаратури, при поломці приводного механізму та інші випадки.

Капітальний ремонт з вийманням ротора електродвигунів відповідальних механізмів працюючих в тяжких умовах високій температурі та забрудненій навколишній середі, проводиться не рідше 1-го разу в 2-а роки по графіку, затвердженим головним енергетиком.

Обслуговування Електроосвітлюваючих Пристроїв. У чергового персоналу, який обслуговуює електроосвітлювальні пристрої, повинен мати комплект запасних каліброваних плавких вставок, ламп та світильників всіх типів.

Для люмінисентних ламп ті, що вишли з ладу, ламп ДРЛ та інших джерел світла, що містять ртуть, повинно бути організовано зберігання в упаковці в спеціальному приміщенні.

Освітлюючи пристрої при висоті підвісу світильники не більш ніж на 5м вони обслуговуються з приставних дробин не менш ніж двома особами. При висоті підвісу світильників більш 5 м обслуговуються з мостових кранів, спеціальних мостиків або пересовуючих веж з зберіганням правил технічної безпеки.

В процесі експлуатації не рідше 1-го разу в рік перевіряють рівень загальної освітленності в приміщенні та в окремих контрольних точках.

Для огляду та перевірок електропровідників ПТЕ встановлюють слідуючі терміни: один раз в три місяці - налагодження аварійного освітлення; один раз на рік - відповідність розщепних автоматів та плавких вставок запобіжників номінальним струмом мережі.

Крім цього, встановлюють терміни: випрбовувуання опор ізоляції електропровідників і заземлюючих пристроїв - один раз в три роки ; вимірювання навантаження і величини напруги в контрольних точках мережі - один раз на рік ;випробування ізоляції трансформаторів з вторинною напругою 12-36 (42) В; переносних - один раз в три місяці ;стаціонарних один раз в рік.

Обслуговування пристроїв заземлення (занулення). В процесі експлуатації електроустановок правилами технічної експлуатації встановлені слідуючи огляди :

Не рідше одного разу в рік - огляд всіх елементів заземлюючих (занулюючих) пристроїв. Огляд елементів заземлюючих пристроїв, що знаходяться в землі, проводяться вибірково;

Не рідше одного разу в рік - перевірка наявність ланцюга між контуром заземлення та заземленими елементами. При цьому не повинно бути обривів або незадовільних контактів в провідниках, з'єднуючих апаратуру з контуром заземленням;

Не рідше одного разу в рік - стан пробивних запобіжників на трансформаторах в установках напруги до 1 кВ з ізолюючою нейтралью;

В терміни, встановлені керевніками електрогосподарства підприємства-вимірювання опору петлі „фаза-нуль" в мережах до 1-го кВ з глухо заземлюючою нейтралью;

Не рідше одного разу в три роки для підстанцій і одного разу в рік для цехів - вимірювання опору заземлюючого пристрою.

Обслуговування конденсаторних установок, електродвигунів, освітлюючих та заземлюючих пристроїв - 2.5 out of 5 based on 2 votes